President Santokhi ontvangt buitenlandse uitnodigingen

President Santokhi ontvangt buitenlandse uitnodigingen

11-08-2021

Canada heeft het Surinaamse staatshoofd uitgenodigd om bij twee grote conferenties aanwezig te zijn. Het gaat om de Mining Conference; een grootse bijeenkomst van mijnbouwbedrijven die elk jaar in maart in Toronto wordt gehouden. Daarnaast ziet Canada de president ook graag op de olie- en gasconferentie die later in het jaar plaatsvindt. “Het is een gelegenheid om Suriname te promoten, onze mogelijkheden in olie en gas daarbij aan te geven en zo investeerders aan te trekken”, voegt de bewindsman eraan toe. In november wordt in Glasgow, Schotland de 26ste klimaattop gehouden. “Het ligt in de bedoeling dat de president – indien daartoe in zijn agenda de gelegenheid bestaat – daar ook aanwezig is en deelneemt aan de summit van wereldleiders voor wat betreft klimaatverandering”, aldus de bewindsman.

Suriname wil tot verbreding en verdieping van de historische relatie met India komen, zowel op het stuk van het bedrijfsleven als de culturele samenwerking. Er wordt gewerkt aan de relatie met bedrijven die geïnteresseerd zijn om in Suriname te investeren. Minister Ramdin noemt onder meer de farmaceutische sector en de olie- en gasindustrie. Ook Canada wil een verbreding van de relatie zeker wat betreft het bedrijfsleven. Suriname heeft met het Noord-Amerikaanse land een langdurige, maar niet intensieve band noch minder een waarin zwaar is geïnvesteerd. De bewindsman haalt I Am Gold aan als voorbeeld van een Canadees bedrijf in Suriname, maar meent dat er nog meer bedrijven zullen zijn die geïnteresseerd zijn in Suriname. Op basis van de recent ondertekende UK Cariforum Economic Partnership Agreement (EPA) wil Suriname zich toegang verschaffen tot de markt van het Verenigd Koninkrijk. De UK Cariforum EPA geeft een preferentiële behandeling voor wat betreft het betreden van de Britse markt.

President Santokhi ontving de geloofsbrieven van de ambassadeurs Shankar Bala Chandran (Republiek India); Mark Kevin Berman (Canada) en Jane Caroline Miller (Verenigd Koninkrijk). “Wij stellen het zeer op prijs dat wij deze relaties wereldwijd kunnen continueren. Het is belangrijk en niet alleen een gelegenheid om Suriname uit te dragen in termen van cultuur, maar ook om op het stuk van buitenlandse politiek goed overleg te hebben.