President Santokhi ontvangt ‘Dynamiek in de politiek 4’

President Santokhi ontvangt ‘Dynamiek in de politiek 4’

08-07-2021

Het boek is dus een aanrader voor eenieder die meer wenst te weten over het reilen en zeilen binnen de Surinaamse politiek. Ramadhin gaat ook in op de resultaten van de verkiezingen en analyseert de uitkomsten op districtsniveau. De schrijver geeft aan met een ander boek uit te zullen komen waarin de resultaten en gekozen vertegenwoordigers op districtsraads- en resortraadsniveau belicht zullen worden.

President Santokhi toonde zich ingenomen en de schrijver ook bedankt voor de rol die hij door de jaren heen heeft vervuld in de samenleving.