President Santokhi ontvangt “Wijken in Ontwikkeling”

President Santokhi ontvangt “Wijken in Ontwikkeling”

24-12-2021

“Het licht, zo kenmerkend voor Kerst, is datgene wat ons bindt,” waren de woorden waarmee het staatshoofd de voornamelijk uit jongvolwassenen bestaande groep toesprak. Hij benadrukte iedereen te willen betrekken om het land duurzaam te ontwikkelen. Het is volgens Adely de bedoeling om van verschillende wijken in zowel stad als district de problemen op papier te zetten en als aandachtspunt door te geven aan het staatshoofd. “De leden van de groep Wijken in Ontwikkeling zijn als het ware de ogen en oren van de president,” stelt Adely.

Wijken in Ontwikkeling droeg voorheen de naam “De Ghetto Groep”, maar koos voor een naam die veel meer de hoopvolle ontwikkeling dan de problemen benadrukt. De groep bestaat onder andere uit ondernemers die kansen creëren in buurten met zwakke gezinnen, beperkte mogelijkheden en/of een zwakke sociale orde.

Ondernemer tevens lid Cedric Van Samson benadrukt dat het vooral gaat om het bevorderen van zelfredzaamheid. “Het gaat als het ware om het onderzoeken wat de ontwikkelingsmogelijkheden zijn per buurt, en te voorzien in hetgeen ontbreekt. Het kerstlicht symboliseert de positieve perspectieven die de groep Wijken in Ontwikkeling wil bieden,” aldus Van Samson. De groep, die zich ingenomen toonde met de uitnodiging van het staatshoofd, ziet het volgend jaar hoopvol tegemoet.