President Santokhi: “Regering heeft hoofdstuk New Surfin NV reeds afgesloten”

President Santokhi: “Regering heeft hoofdstuk New Surfin NV reeds afgesloten”

15-04-2021
“De regering is er klaar mee. ZIj heeft het hoofdstuk van New Surfin NV reeds afgesloten. Voor de regering heeft New Surfin NV nooit bestaan.” Zo verduidelijkte president Chandrikapersad Santokhi het standpunt van de regering in de kwestie van het bij notariële akte nietig verklaarde instituut. Het staatshoofd sprak op donderdag 15 april in de Nationale Assemblee tijdens de behandeling van de ontwerp-wet houdende toestemming tot oprichting door de Staat van een naamloze vennootschap, Suriname Investment Enterprise NV.

President Santokhi sprak van een vermeende oprichting, maar volgens hem blijkt uit alle adviezen dat deze vermeende oprichting van New Surfin NV van rechtswege nietig is. De regering heeft intern en extern juristen, notarissen en deskundigen aan het werk gezet, die hun adviezen en inzichten hebben gegeven. “New Surfin NV heeft nooit bestaan”, aldus het staatshoofd dat benadrukte dat er een verschil is tussen nietigheid en vernietigbaar. Hij ging als volgt verder: “De NV heeft niet bestaan. Het is niet opgericht door de staat, maar opgericht door een burger, Viren Ajodhia.”

Volgens de president heeft deze oprichter op basis van de gegeven inzichten en adviezen ook de nietigheid ingezien en dit ten overstaan van een notaris vastgelegd. De notaris heeft de nietigheid per akte vastgesteld en opgestuurd naar het parlement. Vervolgens heeft de oprichter via zijn juridische gemachtigde de notariële akte opgestuurd naar de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Hij heeft op 26 maart van de kamer de bevestiging gehad dat de akte van nietigheid in ontvangst is genomen en doorgeleid naar handelsregistercommissie.

President Santokhi zegt dat de kamer dit stuk administratief moet afsluiten. De regering heeft dit hoofdstuk al afgesloten. Zij heeft op basis van de inzichten hoe als staat een NV op te richten de machtigingswet tot oprichten van de Suriname Investment Enterprise NV ter behandeling aan het parlement voorgelegd. De regering wil, aldus het staatshoofd, de nieuwe NV zo snel mogelijk oprichten om goedkoop kapitaal aan te trekken en het land uit de crisis halen.