President Santokhi: “Regering start tijdig met MOP 2021-2026”

President Santokhi: “Regering start tijdig met MOP 2021-2026”

11-01-2021
Overeenkomstig de wettelijke voorschriften is de regering reeds begonnen met de opstelling van het Meerjaren Ontwikkelingsplan (MOP) 2021-2026. Volgens president Chandrikapersad Santokhi is tijdig hiermee gestart omdat het vorig jaar goedgekeurd MOP dit jaar gaat expireren. Bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op maandag 11 januari 2021 in de Nationale Assemblee (DNA) gaf de president aan dat het strategisch ontwikkelingsplan, dat een periode van 5 jaar bestrijkt, een langetermijnvisie vertegenwoordigd waarin ook het Crisis- en Herstelplan 2020-2022 van de regering is ingedekt.

Dit plan is thans onderdeel van het ontwikkelingsplan. Op grond hiervan, de noodzaak van een consistente uitvoering en toetsing van het regeerbeleid en overlapping van de uitvoeringsperiode zal het noodzakelijk zijn om een gewijzigd jaarplan 2021 en de daarbij behorende begroting 2021 aan het college aan te bieden. Teneinde dit proces richtig te doen geschieden vroeg de president het college om in overweging te nemen de bespreking en besluitvorming van het Crisis- en Herstelplan simultaan te doen plaatsvinden met de APB.

Hij meent dat dit zal bijdragen tot consistentie, meer duidelijkheid alsook integraliteit en legitimiteit omtrent het te voeren regeringsbeleid om de economie te herstellen. President Santokhi benadrukte dat de regering in de afgelopen periode op verschillende sporen hard heeft gewerkt. Hij noemde hierbij de Jaarrede, de presentatie van het Jaarplan 2021 en het ontwikkelen van het Crisis- en Herstelplan 2020-2022.