President Santokhi: “Regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting”

President Santokhi: “Regering voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting”

17-12-2021

De regering is voorstander van persvrijheid en vrije meningsuiting. Het is geenszins haar beleid om de persvrijheid te beperken. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 16 december 2021 in de Nationale Assemblee (DNA). Het staatshoofd bood namens de regering zijn verontschuldigingen aan de samenleving voor het incident waarbij journalist Jason Pinas op dinsdag 14 december 2021 is mishandeld door de beveiliging van vicepresident Ronnie Brunswijk. Net als het staatshoofd boden ook de vicepresident en parlementsvoorzitter Marinus Bee hun excuses aan de persoon in kwestie, de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), de samenleving alsook de media nationaal en internationaal.

Volgens het staatshoofd heeft de regering zich meteen na het incident gebogen over hetgeen is voorgevallen. Hij heeft zich als president laten informeren door de vicepresident en minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie. Na alle informatie te hebben verkregen is er onmiddellijk contact gemaakt met de waarnemend procureur-generaal. “Aan haar is namens de regering gevraagd om in deze zaak alle informatie op te vragen, eenieder te horen en zo snel als mogelijk een onafhankelijk onderzoek in te stellen en de samenleving te informeren over het onderzoeksresultaat.” President Santokhi zegt dit verzoek te hebben gedaan, omdat de regering conform artikel 148 van de Grondwet de bevoegdheid heeft om in concrete zaken instructies te geven aan de procureur-generaal. Hij benadrukt dat gedegen onderzoek van belang is.

Waar in de samenleving alsook internationaal het gevoel is ontstaan van beperking van de vrijheid, deelde het staatshoofd mee dat dit geenszins het beleid van deze regering is. “We zijn voorstander van persvrijheid, van vrije meningsuiting,” aldus de president. Voor de beeldvorming door de samenleving over wat er precies gebeurd is, acht hij het vrijgeven van de beelden ook van belang. Justitieminister Amoksi heeft het staatshoofd inmiddels ook gerapporteerd dat het voorval is vastgelegd door de beschikbare camera’s.

DNA-voorzitter Bee zei dat menigeen terecht zijn/haar verontwaardiging heeft uitgesproken over het incident. “Ook ik betreur dit voorval en wenst als voorzitter van het hoogste volksvertegenwoordigend orgaan mijn welgemeende excuses over te brengen aan de heer Jason Pinas, de Surinaamse Journalisten Vereniging en zeer zeker niet in de laatste plaats de totale Surinaamse gemeenschap.” De parlementsvoorzitter gaf ook de reden aan voor het afhameren van de vergadering op de dag van het voorval. “Wij waren allen verrast hierdoor, waardoor ik op dat moment niet zo snel de juiste woorden kon vinden, wat resulteerde in het abrupt afhameren van de vergadering.” Hij zegt dat een dergelijk handelen onder geen enkele omstandigheid binnen een geciviliseerde samenleving acceptabel of aanvaardbaar mag worden gesteld. “Noch mag dit handelen ongestraft blijven,” aldus voorzitter Bee, die de regering opriep om niet alleen publiekelijk, maar ook persoonlijk haar excuses aan te bieden aan het slachtoffer en de gehele Surinaamse samenleving. Hij heeft er alle vertrouwen in dat de regering zich direct noch indirect zal mengen in het justitieel onderzoek.

Vicepresident Brunswijk verwees naar zijn verklaring in het parlement enkele uren na het gebeuren. Hij zei duidelijk te hebben aangegeven het onderzoek naar de juiste toedracht af te wachten. De vicepresident bood ook zijn verontschuldigingen aan de journalist in kwestie, de journalistenvereniging en de totale gemeenschap.