President Santokhi richt zich tot Algemene Vergadering van Aandeelhouders Staatsolie

President Santokhi richt zich tot Algemene Vergadering van Aandeelhouders Staatsolie

17-05-2021
De jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Staatsolie Maatschappij Suriname N.V. heeft plaatsgevonden op 17 mei 2021 op het Kabinet van de President. Behalve de zaken die op grond van de statuten behandeld worden is er ook aandacht besteed aan de thans vigerende ontwikkelingen op het gebied van de Surinaamse natuurlijke hulpbronnen in het algemeen en in het bijzonder op het gebied van olie en gas, met name de voorname rol, die Staatsolie daarin speelt.

Het staatshoofd heeft benadrukt dat het primaire uitgangspunt van deze regering is, dat de Surinaamse natuurlijke hulpbronnen toebehoren aan het Surinaamse volk, en dat met name de vruchten daarvan, moeten toekomen aan het Surinaamse volk. “Het Surinaamse volk dient maximaal te profiteren van de natuurlijke hulpbronnen, onze bodemschatten, die onze schepper voor ons land en volk heeft achtergelaten, om onze samenleving tot verdere ontwikkeling te brengen,” aldus de regeringsleider.

President Santokhi geeft aan dat het van eminent belang is in de visie van de regering om regionale samenwerking te versterken op het gebied van de offshore-industrie. “Als we in plaats van individueel, gezamenlijk optrekken ten opzichte van de International Oil Companies, dan worden alle landen in onze regio daar beter van. Deze versterking en samenwerking, leidt namelijk tot het behalen van schaalvoordelen, waardoor de kosten gedeeld kunnen worden, en kan de maximalisatie van local content in gezamenlijk verband worden aangepakt. Zo blijven er meer opbrengsten over, voor eenieder als partner,” zegt het staatshoofd. Volgens president Santokhi heeft de regering reeds bij het begin van haar aantreden, het initiatief genomen om deze vorm van samenwerking met de buurlanden, met name Guyana, te initiëren. Zo zijn er reeds op presidentieel niveau, gesprekken gevoerd en afspraken gemaakt, omtrent de bouw van een diepzeehaven die gebruikt kan worden door beide landen, de bouw van de Corantijnbrug die wederzijdse voordelen biedt, de oprichting van een vrijhandelszone tussen de beide landen en de gezamenlijke exploitatie van gas.

De regeringsleider benadrukt dat naast de productie van aardolie, de productie van aardgas onderbelicht blijft. “Wij willen maximaal rendement halen uit de offshore productie, en daar hoort in onze visie, ook de productie van aardgas bij. Er zal een lokale afzetmarkt, en daarmee gepaard gaande industrie, moeten worden ontwikkeld, om het maximale rendement voor ons land te kunnen behalen. Het is de taak van de overheid, om de noodzakelijke randvoorwaarden, daarvoor te ontwikkelen en investeerders de kansen te bieden, om deze industrie op te zetten”.

Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft Annand Jagesar het roer officieel overgenomen van Rudolf Elias als algemeen directeur. Die gaat per 1 juni 2021 met pensioen. Rudolfs nalatenschap markeert zich als een periode waarin er extra aandacht is besteed aan het verder professionaliseren van het bedrijf tot een onderneming van wereldklasse en waarin Suriname de boodschap heeft gekregen om zich voor te bereiden op mogelijke olievondsten en de ontwikkeling die dat met zich meebrengt voor Suriname. Die vondsten zijn ook in Rudolfs laatste volledig boekjaar bij Staatsolie werkelijkheid geworden. Rudolf Elias laat een Staatsolie achter dat sterker en groter is dan ooit. President Santokhi heeft Rudolf Elias bedankt voor zijn onbeschrijflijke bijdrage. “Het is vandaag uw laatste werkdag, maar wij hopen dat u een bijzondere bijdrage voor Suriname blijft leveren”,aldus president Santokhi. De afgelopen zes jaren onder leiding van Rudolf Elias is de eerste internationale bonduitgifte geweest, zijn grote offshore olievondsten gedaan en is er een nieuwe raffinaderij opgeleverd.

Het staatshoofd merkt op dat de regering trots is op Staatsolie en zal blijven ondersteunen waar mogelijk en waar nodig. “De focus zal consistent blijven en liggen op het brengen van ontwikkeling voor onze natie, door middel van maximaliseren van de local content, versterken van regionale samenwerking, het maximaliseren van het nationaal rendement uit de aardolie en aardgasvondsten en het potentiële vooruitzicht op nieuwe oliereserves”.

President Santokhi wenst de nieuwe algemeen directeur heel veel succes toe. “Uw handelen vandaag en morgen, in samenwerking met de overige directie van het bedrijf, zal richtinggevend zijn voor de toekomst van ons land, op kort termijn, maar ook voor die van de komende generaties. Houdt u die zware verantwoordelijkheid vast in uw doen en handelen,” zegt de president.