President Santokhi roept diasporagemeenschap op actie te ondernemen

President Santokhi roept diasporagemeenschap op actie te ondernemen

06-09-2021

President Santokhi wees erop dat in deze fase, namelijk het tweede jaar van het regeerbeleid, de bijdrage van de diaspora meer dan ooit nodig is. Hij gaf aan dat de diasporagemeenschap wel degelijk betrokken is geweest in het oplossen van de financiële crisis waarin Suriname verkeert. Zo zijn de gebroeders Jethu betrokken bij de onderhandelingen met de bondholders van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het staatshoofd riep de diaspora op om zelf ook aan te geven hoe zij ingezet wenst te worden. “U zal goede besluiten moeten nemen voor zichzelf en goede afspraken maken.” Het Surinaamse staatshoofd benadrukte dat juist in deze tijd waar de crisis doorwerkt binnen de samenleving, de diaspora in Nederland de druk ook zal voelen. Hij benadrukt dat de Surinaamse samenleving meer steun nodig heeft en weet dat de diaspora in tijd van nood telkens weer inkomt met nodige ondersteuning.

Volgens het staatshoofd staat Suriname aan de vooravond van grote industriële ontwikkelingen in de olie- en gassector. Suriname heeft echter ook goede wetten gemaakt en goede contracten met oliemaatschappijen gesloten. In het ontwikkelen van deze sector zal er voorkeur gegeven worden aan local content, te weten lokale dienstverleners c.q. Surinaamse bedrijven. President Santokhi legde er andermaal de nadruk op dat het land ontwikkeld zal worden met 1 miljoen Surinamers, te weten de lokale bevolking en de diaspora. Ook de Surinaamse bedrijven in Nederland gaan voorkeur krijgen bij de ontwikkeling van olie en gas. In dit kader riep hij de diaspora op niet langer aan de kantlijn te blijven zitten, actie te ondernemen en betrokken te raken. “Onze regering is er een voor de volgende generatie, we hebben daarbij jullie betrokkenheid nodig. Pak het op, na vandaag moet het anders. U moet niet alleen zeggen dat u beschikbaar bent, maar ook besluiten nemen wat u wil doen.”

Als boodschap naar politiek Den Haag zei de president dat Suriname wil gaan naar een intensieve, duurzame en integrale samenwerking zoals de Nederlandse regering dat in de afgelopen periode heeft laten zien met de steun naar de gezondheidszorg. President Santokhi: “Dat is wat we willen met de samenwerking, dat is wat bedoelen wanneer we zeggen dat de samenwerking volledig is hersteld.” Er moet sprake zijn van een volwassen relatie, niet belast met emotie en zakendoen in belang van beide landen. Hij benadrukt dat er op een volwassen wijze wordt gewerkt naar alle sectoren met inzet van expertise uit Nederland en de diasporagemeenschap. De Surinaamse regering gaan al haar beloften uitvoeren, echter wel in de periode waarvoor deze gepland zijn om uitgevoerd te worden. Als staatshoofd wordt er samen met de regering sturing daaraan gegeven. Niet alles verloopt feilloos, maar daarvoor wordt er ook geëvalueerd.

In het beleid naar Nederland toe is het de bedoeling te gaan naar een nieuw programma van samenwerking en afspraken op handels- en investeringsgebied alsook de optimale inzet van de diasporagemeenschap. Bij het aantrekken van investeerders zal Nederland gebruikt worden als facilitair land om ook voor Suriname te gaan interveniëren daar waar mogelijk.