President Santokhi: “Samenwerking JusPol met beveiligingsbedrijven on hold”

President Santokhi: “Samenwerking JusPol met beveiligingsbedrijven on hold”

08-11-2021

De regering heeft de recent door het ministerie van Justitie en Politie aangekondigde samenwerking met twee particuliere beveiligingsbedrijven on hold gezet. President Chandrikapersad Santokhi deelde op maandag 8 november 2021 in De Nationale Assemblee (DNA) mee dat er in de samenleving veel vragen waren over deze samenwerking. Het staatshoofd heeft ten aanzien hiervan overleg gehad met de minister van Justitie en Politie, waarna besloten is deze coöperatie voorlopig on hold te zetten.

Ad interim minister David Abiamofo van Justitie en Politie heeft op zaterdag 6 november 2021 de launch verricht van de uitbreiding van de Preventieve Surveillances, dit in het kader van het Criminaliteitsurgentieplan. Aangegeven werd dat dat de uitbreiding naar een groter verzorgingsgebied plaatsvindt met assistentie de particuliere beveiligingsbedrijven Professional Private Security NV en Inproser NV.

Deze samenwerking roept volgens president Santokhi heel wat vragen op. “Ik heb de minister gevraagd om dit voor mij te onderzoeken en na bericht te hebben gehad van de minister van Justitie en Politie dat dit is onderzocht, is dat die samenwerking on hold is geplaatst.” Volgens het staatshoofd zal nader onderzocht worden welke modaliteit het beste is om samen te werken. De regering is voorstander van gedeelde verantwoordelijkheid als het gaat om veiligheid. “We zijn er voorstander van om collectief op te treden, maar eenieder binnen zijn eigen wettelijk kader en eigen competentie,” voegde hij eraan toe. Volgens president Santokhi moet er hierdoor geen onduidelijkheid of gevoel van rechtsonzekerheid ontstaan in de samenleving. “Dus daar waar er gevoelens en vragen waren van een samenwerking met twee beveiligingsbedrijven kan ik uw geachte college mededelen dat die samenwerking on hold is geplaatst.”

Ten aanzien het versterken van het veiligheidsgevoel in de samenleving, zei de president dat dit vraagstuk vaker besproken wordt binnen de Nationale Veiligheidscommissie. In dit kader is de opdracht gegeven voor een formele samenwerking tussen het Korps Politie Suriname (KPS) en het Nationaal Leger. Daarnaast is ook opdracht gegeven om personen die geruime tijd wachten om opgeleid te worden en reeds door de selectie heen zijn, ook daartoe in de gelegenheid te stellen. President Santokhi: “We gaan door met het selecteren op basis van goede beoordelingen om de korpsen weer op te voeren.”