President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

President Santokhi staat stil bij ongeval Wijdenboschbrug

16-12-2021

Het staatshoofd sprak van een “zaak die de samenleving gister, vandaag en de komende dagen” nog bezighoudt c.q. bezig zal houden. Hij merkte op dat het niet de eerste keer is dat zich een verkeersongeval op of bij de brug voordoet. De regering heeft intussen besloten een team van ministers in te stellen die binnen een week met concrete voorstellen moet komen en als het kan ook met aangepaste regelgeving voor wat betreft het verkeer op de Wijdenboschbrug. Het team wordt geleid door het ministerie van Justitie en Politie en bestaat verder uit de ministeries van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) en Openbare Werken (OW).

Er zal aangepaste regelgeving moeten komen voor het soort verkeer en het verkeersgedrag. Verder ook alles dat ertoe moet bijdragen dat het probleem met betrekking tot goederenverkeer voor eens en voor altijd structureel is opgelost. Het ligt in de bedoeling dat de regering de voorstellen volgende week al op agenda heeft. President Santokhi: “…En dan zullen we gepaste maatregelen treffen.” Het staatshoofd maakte van de gelegenheid gebruik om zijn condoleances uit te spreken aan de nabestaanden van het slachtoffer. De gewonden wenste hij beterschap toe.