President Santokhi: “We regeren zonder te lenen!”

President Santokhi: “We regeren zonder te lenen!”

22-02-2021
President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering vanaf haar aantreden maatregelen heeft getroffen om de financieel economische situatie goed onder controle te kunnen krijgen. “Dat is ons aardig gelukt, door de interne financiële huishouding in orde te krijgen. En ja! We regeren zonder te lenen! Men kan schrijven in de krant dat we lenen, maar dat is niet waar. Het is een onjuiste informatieverschaffing met onjuiste bronnen en dat moeten we resoluut afkeuren en afwijzen”, aldus het staatshoofd op 23 februari 2021 bij de beëdiging van legerofficieren in Memre Buku Kazerne.

“Ik weet niet met welk doel men vreemde organisaties hier lokaal moet adiëren en presenteren met onjuiste informatie, terwijl de bronnen velerlei zijn binnen de regering, ook bij IMF en andere internationale organisaties gezaghebbende organisaties om de informatie na te trekken. Ja! Juni, juli tot augustus hebben wij nog even moeten lenen voor het uitbetalen van de salarissen. Daarna leiden we het land op eigen kracht. Niet op kracht van kapitalisten die geld lenen. Niet met financiering van banken en ook niet met geldleningen vanuit het buitenland”, aldus de regeringsleider.

De president zegt dat er nu een niveau bereikt is, waarbij “eenieder die van de staat een financiële tegemoetkoming moet krijgen in de vorm van salarissen, pensioenen, kinderbijslag en andere zaken, dat die elke maand met goed gevoel kan zeggen ik heb zekerheid daarop. Zo gaat dat blijven en wij gaan het verruimen. We zijn in onderhandeling met Ravaksur en andere vakbonden om te zorgen dat er koopkrachtversterking komt op een zodanige wijze dat het geen inflatoire impact heeft op de economie en op de salarissen. We zijn bezig en we kijken ook naar uw belang, alhoewel jullie hebben geen vakbond, maar ik ben de opperbevelhebber. Samen met de minister en de regering kijken we ook naar uw belang”, aldus het staatshoofd ten overstaan van de militairen en de media in Memre Buku Kazerne.

“Internationaal zijn de trajecten nog steeds gaande. We zijn in onderhandeling met onze schuldeisers. U weet we hebben 4 miljard us dollars schuld. Waarvan twee commerciële leningen van Oppenheimer van 675 miljoen USD, waarvoor we op jaar basis al 70 miljoen USD alleen aan rente moeten betalen. We hebben daar ruimte gehad voor herschikking tot eind maart en we onderhandelen verder. Ze hebben ons ademruimte gegeven om onze economie te herstellen.”