Regering bezig met duurzame energie- oplossingen voor de toekomst

Regering bezig met duurzame energie- oplossingen voor de toekomst

23-03-2021
De regering is bezig mogelijkheden voor goedkopere stroomopwekking te onderzoeken. In dit kader worden er momenteel gesprekken gevoerd met een bedrijf uit Denemarken, dat gespecialiseerd is in hernieuwbare energie. Er wordt gekeken naar opties voor het opzetten van een high-tech waterstof gas (H2-faciliteit) in het district Commewijne.

Bij deze alternatieve duurzame energievorm draait het om de stroomopwekking met behulp van zonne- en windenergie. Behalve dat er elektriciteit voor lokaal gebruik wordt opgewekt, kan er ook grootschalige export plaatsvinden van waterstof, zuurstof en water.

Sinds haar aantreden bekijkt de regering alternatieve mogelijkheden van grootschalige hernieuwbare energie. Dit om de huidige energiekosten en druk op schaarse valuta omlaag te brengen. De prijs van een kilowattuur wordt nu voor een groot deel bepaald door de prijs van importolie. Deze prijs is steeds afhankelijk van schommelingen op de wereldmarkt.

De regering deelt de mening, dat stroomopwekking uit hernieuwbare bronnen leidt tot een consistente stroomprijs voor de samenleving. Door gebruik van hernieuwbare energie wordt er dan minder olie geïmporteerd, waardoor er minder druk is op de valuta.

De gesprekken met de Deense investeerders zijn nog in een beginstadium. Deze buitenlandse investering (foreign direct investment) zal kunnen zorgen voor werkgelegenheid, ontwikkeling en groei van de economie in het district.