Regering presenteert beoogde sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

Regering presenteert beoogde sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

11-11-2021

‘’Het regeerbeleid is gericht op herstel en ontwikkeling van ons land en volk’’, gaf president Chandrikapersad Santokhi aan tijdens zijn betoog. Met het verbeteren van de Wet Nationale Basiszorgverzekering, zal volgens hem de zorg effectiever en efficiënter geboden worden aan de samenleving met name de sociaalzwakkeren.  Ook is samen met de Surinaamse Bankiersvereniging het project Financial Inclusion gestart ter bevordering van de toegang tot een bankrekening voor eenieder.

Om de sociaal zwakkeren tegemoet te komen, heeft de regering met enkele maatregelen getracht   gelijkwaardige kansen te scheppen. Hierbij gaat het om de verhoging van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV), de Algemene Kinderbijslag (AKB), de financiële bijstand voor mensen met een beperking (MMEB) en de financiële bijstand voor zwakke huishoudens (ZWHH). Hij noemde ook de voortzetting van de heffingskorting op inkomsten- en loonbelasting en in november en december 2020 een Srefidensi en Owru Yari financiële tegemoetkoming. Ook krijgen geregistreerden een Covid-gerelateerde financiële tegemoetkoming, terwijl voor ambtenaren en gelijkgestelden een ondersteuningstoelage geldt. De overheidsbijdragen bij uitvaarten in acute situaties is verhoogd naar SRD 5000 en zal in 2022 worden voortgezet.

De ondersteunende sociale maatregelen, zullen verder geïntensiveerd worden, waarbij mensen doelgericht ondersteuning zullen krijgen. Het Sociaal Akkoord is, aldus het staatshoofd, hiervan een duidelijke weergave.