Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

Regering wil inkomsten houtexport terug in de samenleving

07-01-2021
De inkomsten uit de export van hout moeten terugvloeien naar de samenleving. “De natuurlijke hulpbronnen behoren toe aan het volk van Suriname en zij moet er profijt van hebben”. Het voorgaande zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 7 januari 2021 tijdens een instructiemeeting met de directie en Raad van Commissarissen (RvC) van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Ook minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) zat aan bij dit onderhoud.

President Santokhi zegt dat er veel mis gaat bij de export van rondhout. De staat verliest heel wat inkomsten en dat moet aangepakt worden. Ook gaat er veel mis bij de SBB, waar Stanley Betterson recentelijk is benoemd tot nieuwe directeur. Het staatshoofd zegt dat er een onderzoek is gevraagd aan de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) en de regering kijkt uit naar de resultaten van dit onderzoek. Echter neemt dit volgens de president niet weg dat de nieuwe directeur samen met de RvC en zijn directieteam hun verantwoordelijkheid nemen om het bedrijf gezond te maken. Zij zullen alle maatregelen moeten treffen om de SBB weer winstgevend te maken met de inkomsten uit de houtsector. Deze inkomsten zullen via de staatskas moeten terugvloeien naar de samenleving, die profijt moet hebben aan de natuurlijke hulpbronnen die haar toebehoren.

Het staatshoofd zegt dat de politieke top de SBB de opdracht heeft gegeven om binnen een maand met een totaal reorganisatieplan te komen. “Reorganisatie qua beleid, organisatiestructuur, bemensing, professionaliteit, efficiëntie, effectiviteit en integriteit”, somt president Santokhi op. Hij zegt dat wanneer gelet wordt op de jaarverslagen van de SBB blijkt dat de staat op jaarbasis 130 miljoen US-dollar aan inkomsten moet derven, dit omdat onjuiste registratie plaatsvindt van exporthout. Het is gebleken dat er een grote discrepantie is in wat in Suriname geregistreerd wordt aan export en datgene wat in het buitenland ontvangen wordt als import. Het verschil van 130 miljoen US-dollar op jaarbasis verdwijnt volgens president Santokhi ergens. “Wij moeten onderzoeken waar en bij wie”, aldus de president die praat over een keten dan wel een kartel. Hij benadrukt dat net als de regering ook bij de parastatale bedrijven sprake moet zijn van bezuiniging, prudent beleid, transparantie, openbare inschrijving en het tegengaan van verspilling. Van de SBB wordt verder een nieuwe structuur en nieuwe organogram gevraagd.

Er zal controle over alle schakels gevoerd worden. Verder komt er een goed gefaseerd plan dat ervoor moet zorgen dat een belangrijk deel van het rondhout in Suriname achterblijft voor de lokale industrie. De export zal dan gefaseerd worden afgebouwd. Een andere optie is dat een in te stellen Bosautoriteit alle hout opkoopt, beslist wat achterblijft voor de lokale industrie en wat geëxporteerd moet worden.

Minister Diana Pokie zegt dat met de nieuwe directeur het beleid van haar minister voortgezet kan worden. Echter, om de SBB gezond te maken, moet de controle worden opgevoerd. Ze acht het instellen van de Bosautoriteit dan ook van belang, net zoveel als het aanstellen van een Vliegende Brigade om de controle op te pakken.