Regeringsraad keurt Herstelplan goed

Regeringsraad keurt Herstelplan goed

18-03-2021
De Regeringsraad heeft het Herstelplan 2020-2022 in haar vergadering van 18 maart 2021 goedgekeurd. Het Herstelplan wordt uiterlijk maandag aan de Nationale Assemblee (DNA) aangeboden. Het Herstelplan zal Suriname uit de financieel-economische problemen halen.

Doel Herstelplan

Het doel van het Herstelplan is om de economie van Suriname, die de afgelopen jaren ontspoord was via een samenhangend pakket van maatregelen en projecten, weer op het goede spoor te krijgen. Ook moet de lege staatskas plus een hoge schuldenlast van SRD 58 miljard die de regering Santokhi/Brunswijk heeft aangetroffen, weer in balans gebracht worden. Verder moet de verarming van grote delen van de bevolking door de geërfde hoge wisselkoers en hoge inflatie tegengegaan worden. De COVID-situatie heeft de economie ook ondermijnd, waardoor in 2020 de economie met bijna 15% is ingekrompen en de werkloosheid is toegenomen. Na twee jaar moet de uitvoering van het Herstelplan hebben geleid tot een positieve financieel-economische situatie met een stabiele wisselkoers en lage inflatie, waardoor de koopkracht van de burger weer toeneemt.  Ook moet de overheidsbegroting realistisch en beheersbaar zijn, waarbij het grote begrotingstekort van bijna 20% is weggewerkt.

Schuldenberg van SRD 58 miljard

Uit de analyse van het Herstelplan blijkt dat de overheid in 2021 zonder Herstelplan een tekort van SRD 9 miljard op de begroting heeft oftewel een tekort van 24% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Dit is ongekend, maar komt vooral omdat dit jaar liefst SRD 9,2 miljard zou moeten worden betaald aan rente en schuldaflossingen. Ook de volgende jaren nemen de schulden het grootste deel van de overheidsinkomsten in beslag. Zonder herschikking van schulden over een langere periode wordt de economie niet gezond. De regering heeft vanaf november 2020 geen rente en schulden afgelost, omdat anders de salarissen van ambtenaren en subsidies niet meer betaald zouden kunnen worden. De regering heeft gekozen voor de bescherming van de bevolking en het veiligstellen van basisgoederen en medicijnen. Nu is men in onderhandeling met de schuldeisers om naar een redelijke oplossing te zoeken.

Maatregelen en projecten

Het Herstelplan omvat 177 maatregelen en projecten om de economie gezond te maken en een goede basis te leggen voor economische groei en meer welvaart en welzijn voor eenieder. Er zijn 24 maatregelen om de productie, export en werkgelegenheid te bevorderen en nog eens 32 om dit te ondersteunen. Daarnaast zijn er 34 maatregelen om instituten te versterken en corruptie tegen te gaan. Verder zijn er 13 maatregelen om de lasten voor de bevolking te verlichten en nog eens 37 projecten om te zorgen voor beter onderwijs, gezondheidszorg, huisvesting en andere voorzieningen.

In januari werd een eerste concept van het Herstelplan aan de samenleving en aan diverse stakeholders aangeboden. De commentaren en feedback zijn in de finale versie zo goed als mogelijk verwerkt. Het Herstelplan zal na goedkeuring door DNA met voortvarendheid worden uitgevoerd. Inmiddels zijn diverse maatregelen en projecten van het Herstelplan reeds in uitvoering op basis van goedkeuring van het beleid in september 2020 door DNA. Daaronder vallen ook de verhoging van de AOV, AKB, Financiële Bijstand aan mensen met een beperking en FB aan zwakke huishoudens. Inmiddels vindt er ook al uitbetaling van SRD 1500 aan werklozen plaats, die vanwege COVID-19 hun baan hebben verloren of minder inkomen hebben.