Samenwerking rechtsstaat Suriname-Nederland reeds begonnen

Samenwerking rechtsstaat Suriname-Nederland reeds begonnen

08-09-2021

De samenwerking op het gebied van grensoverschrijdende criminaliteit is reeds aangescherpt. “De afgelopen periode hebben we in gevallen waarbij personen die gezocht werden hier in Nederland en die uitgeweken waren naar ons territoir of het territoir van onze buurlanden,  ervoor gezorgd dat zij teruggebracht zijn naar Nederland, om zich te onderwerpen aan strafrechtelijke onderzoekingen.” Aan de andere kant zijn er samenwerkingsvormen tussen het Hof van Justitie, rechterlijke macht en raad voor rechters op het gebied van trainingen en bijstand aan Suriname. “Nu wordt het gestructureerd en geïntensiveerd”, zegt president Santokhi.