Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

Solide start en uitvoering IMF-programma cruciaal

24-12-2021

Het staatshoofd heeft medegedeeld dat prof. Dr. Marten Schalkwijk die belast was met de leiding van het Tripartiet Overleg het voorzitterschap overdraagt aan dhr. Willem de Miranda. De regeringsleider gaf aan dat de krachten en expertise van Schalkwijk elders zullen worden ingezet ten gunste van land en volk. Professor Schalkwijk heeft het volste vertrouwen in De Miranda. “Hij heeft een groot draagvlak en is kundig om het overleg te leiden en een goed resultaat te leveren voor het eerste evaluatie moment in maart 2022”, aldus Schalkwijk.

De Miranda, die tot voor kort als secretaris belast was in het orgaan, is er vanaf het begin bij betrokken geweest om tot een sociaal akkoord te komen. Hij is er van overtuigd goede leiding te kunnen geven aan het overlegorgaan voor het herstellen van de Surinaamse economie.

President Santokhi drukte het clusterteam op het hart, goed op de beleidsdomeinen te letten t.w. het Herstelplan, het strakke IMF-programma en het National Risk Assessment. “Wij moeten de targets gehaald hebben voor het eerste evaluatie moment in maart van het volgend jaar. Wij kunnen ons niet veroorloven de beleidsgebieden niet in orde te hebben, aangezien dit desastreuze gevolgen zal hebben voor de IMF-overeenkomst. Een van de gevolgen van het niet klaar hebben van het eerste evaluatie moment is dat wij gediskwalificeerd kunnen worden en dat de overeenkomst stopt,” waarschuwde de regeringsleider. Het staatshoofd heeft vertrouwen in zijn team en is ervan overtuigd dat met de ingezette deskundigen het IMF-programma effectief ten uitvoer zal worden gebracht.