Srefidensi begroting KPA sinds vorige week goedgekeurd

Srefidensi begroting KPA sinds vorige week goedgekeurd

22-11-2021

Volgens de financiële afdeling van het kabinet heeft het KPA geen valide redenen om niet deel te nemen aan het defilé en de parade op donderdag 25 november 2021. De regering heeft ervoor gezorgd dat de middelen ter beschikking gesteld zijn. De coördinator van het KPA heeft echter een ander reden opgegeven voor het niet deelnemen aan de Srefidensi festiviteiten. Het kabinet vindt het niet kunnen dat er in de media wordt aangehaald dat het KPA vanwege voedsel en schoeisel niet deelneemt aan het defilé en de parade.

Bij het aanbieden van de goedkeuring middels een garantiestelling, heeft de coördinator aangegeven dat niet te zullen accepteren, omdat hij niet over voldoende manschappen beschikt. Hij zou penitentiaire ambtenaren van diverse posten moeten halen om in te zetten voor het defilé en de parade. Ook voor het muziekkorps, zou er geen manschappen ter beschikking zijn. “Men moet niet de indruk wekken alsof de regering niet heeft gezorgd voor de nodige middelen voor aanschaf van kleding en schoeisel. De middelen waren al klaargezet”, laat de financiële afdeling van het kabinet weten.

Voorts meldt de voorzitter van de Presidentiële Werkgroep 46 jaar Srefidensi dat deze actie van het KPA kan leiden tot het daadwerkelijk terugbrengen van het defilé en de parade naar de in de grondwet genoemde strijdkrachten. De in Suriname uit de kluiten gewassen defilé en parade met aanvullingen van gewapende eenheden, die er in feite niet bij horen, zal qua organisatie minder gecompliceerder verlopen.