Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

Standpunt regering naar aanleiding van incident met journalist

15-12-2021

De regering betreurt de confrontatie die is ontstaan.

De aangifte welke is gedaan zal met zorg en urgentie, grondig onderzocht worden. Hiertoe heeft de regering een beroep gedaan op de waarnemend procureur-generaal, en wordt uitgekeken naar de resultaten van het onderzoek.

Dit is ook van belang in het licht van de nationale en internationale aandacht voor dit incident, dat mogelijk ongewenste consequenties kan hebben voor onze internationale imago en standing.

De regering van de Republiek Suriname keurt elke schending van de nationaal en internationaal geaccepteerde fundamentele vrijheden, waaronder de persvrijheid, zoals eveneens vastgelegd in onze Grondwet af.

De belangrijke rol van de media in een samenleving wordt niet alleen onderschreven, maar in het kader van openheid van bestuur, ook nadrukkelijk ondersteund.