Startsein bouw Agrarisch Praktijkcentrum mijlpaal

Startsein bouw Agrarisch Praktijkcentrum mijlpaal

15-05-2021
Te Tijgerkreek in het district Saramacca is het startsein gegeven voor de bouw van een Agrarisch Praktijkcentrum. Het project is volgens president Chandrikapersad Santokhi een stap in de goede richting voor het oplossen van de economische crisis. Het staatshoofd, dat het startsein gaf, sprak van een mijlpaal. 

Het praktijkcentrum heeft als uiteindelijk doel een goed opgeleid klein, middenstands en groot landbouwersbestand te hebben, dat in staat zal zijn om middels gebruikmaking van de moderne en digitale technologie, efficiënt productie te kunnen draaien waarmee niet alleen de lokale, maar ook de buitenlandse markt bediend zal worden.

Bij het project zijn de ministeries van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) betrokken. President Santokhi vertrouwt erop dat een goede begeleiding van het project zal zorg dragen voor goede resultaten.

Het staatshoofd wees erop dat vanwege de toename van de wereldbevolking de vraag naar voedsel toeneemt. Echter, vanwege klimaatsverandering en steeds minder beschikbare gronden, kan niet aan de vraag worden voldaan. De effecten van de significante stijging van voedselprijzen zijn ook in Suriname voelbaar. Suriname heeft hierin enorm veel kansen te benutten in de agrarische sector.

De roep naar een agrarisch praktijkcentrum in Suriname was volgens het staatshoofd groot. Hij zei tijdens de verkiezingscampagne dit centrum beloofd te hebben. Volgens het staatshoofd investeert elk land dat haar agrarische sector serieus neemt, veel in agrarisch onderzoek, voorlichting en onderwijs. Hij sprak zijn dank uit aan de Staatsolie Maatschappij Suriname, die in het kader van haar 40-jarig bestaan, besloten heeft bij te dragen in de financiering van het project.