Suriname is met Naomi Josafat derde vrouwelijke landmeter rijker

Suriname is met Naomi Josafat derde vrouwelijke landmeter rijker

15-03-2021
Naomi Josafat is de derde vrouwelijke landmeter van Suriname. Daarnaast is zij de eerste vrouwelijke landmeter uit de binnenlandse gemeenschap. Volgens president Chandrikapersad Santokhi die Josafat op maandag 15 maart conform de GLIS-wet in haar nieuwe functie beëdigde, is dit een mijlpaal voor zowel de Surinaamse als de binnenlandse gemeenschap. Josafat is de eerste beëdigde landmeter sedert 2018. President Santokhi sprak van een voortreffelijke en zware taak die op haar schouders rust.

Het staatshoofd benadrukte dat een landmeter in het gronduitgifteproces een bijzondere taak heeft, namelijk het opmeten van percelen en vervaardigen van figuratieve kaarten. Josafat kreeg maandag de verantwoordelijkheid op zich om als beëdigde landmeter de grondrechtelijke status van een perceel op het Domeinkantoor en het MI-GLIS nauwkeurig vast te stellen. “Vandaag krijgt u de taak om kwaliteitswerk op basis van zorgvuldigheid te leveren en ook om burgers van Suriname bij te staan. Veel burgers hebben hulp nodig met hun grondvraagstukken en zij worden ook geconfronteerd met wachttijden voor perceel ID’s, maar meer nog de bureaucratie”, sprak het staatshoofd. Hij zegt dat deze burgers zich in eerste instantie wenden tot landmeters op wie, op grond van de GLIS-wet, een verantwoordelijkheid is gelegd op het gebied van toezicht en controle. De burgers kunnen zich nu ook tot Josafat wenden.

“Echter wordt de gemeenschap ook geconfronteerd met landmeters die helaas misleidend bezig zijn en dat kunnen wij als regering niet accepteren”, ging de president verder. Dergelijke klachten worden reeds in behandeling genomen door het Tuchtcollege dat op zeer korte termijn geactiveerd zal worden. Dit Tuchtcollege zal moeten zorgen voor de waarborging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door de landmeter. Met haar beëdiging tot landmeter verbindt Josafat zich aan de primaire eisen die aan haar functie verbonden zijn. Deze vertalen zich in: wiskunde, ruimtelijke inzicht, goed in details, communicatief sterk, zelfstandig kunnen werken, besluitvaardigheid, kwaliteit en precisie werk. De betekenis van de beëdiging is naast het aangaan van deze formele verbintenis ook het uitspreken van integriteit en betrouwbaarheid in ondergeschiktheid aan het wettelijk gezag.

Landmeter Josafat zegt haar beroep te zullen uitoefenen om de samenleving te dienen naar eer en geweten. Ze spreekt van een heel bijzondere beroep, waarbij ook veel vraagstukken beantwoord moeten worden. Zij steekt vrouwen die ook dit beroep willen uitoefenen een hart onder de riem om hun droom te volgen. Collega’s die in de fout gaan, vraagt zij om dit geen traditie te maken, maar te werken aan de opbouw van het land.