Suriname maakt zich klaar voor 4e gezamenlijke evaluatieronde CFATF

Suriname maakt zich klaar voor 4e gezamenlijke evaluatieronde CFATF

27-10-2021

Heden, woensdag 27 oktober 2021, is wederom een meeting geweest tussen de Anti Money Laundering Commissie (National Anti-Money Laundering Committee – NAMLAC) en haar werkarmen, de NAMLAC en de PIU. Tijdens deze meeting is een lijst van actiepunten gepresenteerd waaraan invulling moet worden gegeven richting de evaluatie.

De regering heeft op 20 oktober 2021 de publieke versie van het NRA-rapport goedgekeurd, met dien verstande dat zij hieraan een voorwoord zal koppelen waarin duidelijk wordt verwoord welke de inspanningen zijn geweest van de huidige regering per 16 juli 2020 tot heden en de beleidsmaatregelen welke zij nog zal nemen in dit kader. Tevens zal de regering een addendum toevoegen aan het NRA-rapport, waarin de inspanningen van alle ministeries zijn opgenomen. Het betreft in deze inspanningen op departementaal niveau.

Op maandag 15 november 2021 om 13:00uur zal een persconferentie plaatsvinden waarbij de regering samen met haar werkarmen breedvoerig zal ingaan op de gepleegde inspanningen in het kader van het NRA-rapport, richting de MER.