Suriname moet meer profijt hebben van Leticia-pact voor de Amazoneregio

Suriname moet meer profijt hebben van Leticia-pact voor de Amazoneregio

08-10-2021

“Suriname ondersteunt sterke regionale samenwerking, via bestaande mechanismen. Het is om deze reden dat we ACTO en het Leticia-pact ondersteunen bij de bescherming en het duurzame gebruik van het Amazonegebied, door te streven naar een maximaal gebruik van bestaande hulpbronnen en dubbele acties te voorkomen”, benadrukt het staatshoofd.

Echter moet niet vergeten worden dat de Amazone, de thuisbasis is van vele inheemse en tribale gemeenschappen. Naast het historisch erkende belang, als opslagplaats van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, is de Amazone van belang voor de wereld als geheel. De bossen zijn onmisbaar, in de context van de beperking van de klimaatverandering, als koolstofputten voor de wereld en bij het helpen behouden van gezonde ecosystemen. “We kijken uit naar de implementatie van het onlangs gelanceerde protocol tegen bosbranden in de Amazonelanden, dat kan helpen bij het bewaken en beheren van ons Amazonewoud. Suriname is een van de landen met een hoge bosbedekking en een laag ontbossingspercentage. Wij zijn een van de weinige landen met een negatieve rating voor koolstofdioxide ter wereld. Toch profiteren we niet ten volle van een wereldwijde regeling die gepaard gaat met gezond bosbeheer”, liet president Santokhi optekenen.

Terwijl Suriname zich voorbereidt op de COP 26, moet in gedachten gehouden worden dat sterke politieke toezeggingen niet veel betekenen, indien niet ondersteund met adequate en nieuwe financiële middelen. Ook de landen die gekenmerkt worden door hoge bebossing, lage ontbossing en een CO2-negatieve omstandigheid, moeten worden gecompenseerd voor het in stand houden van de zuurstofproductie en voor de hele wereld als koolstofput dienen.

Tijdens de ‘II Summit of the Leticia Pact’ werd de verklaring voor Financieringsinitiatief, Duurzame Ontwikkeling en Bio-economie voor de Amazone, gelanceerd. President Santokhi verwacht dat de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), Global Environment Facility (GEF) en andere financiële instellingen de landen zullen helpen om toegang te krijgen tot de nodige financiën. Als Amazonelanden moeten zij de nodige stappen ondernemen om samen te werken met publieke en private investeringen, om te helpen bij het opzetten van programma’s en activiteiten die het behoud en het duurzame gebruik van biodiversiteit kunnen bevorderen, evenals de duurzame ontwikkeling van de Amazoneregio.

“Suriname zal zich blijven inzetten voor regionale integratie. De regering is van mening dat alleen door samen te werken onze uitdagingen en kansen gunstige resultaten kunnen opleveren om onze Amazone te beschermen. We zullen doorgaan met het ondersteunen van alle initiatieven die gericht zijn op de bescherming, het duurzaam gebruik en het beheer van de rijke hulpbronnen van het Amazonebekken. Ik herhaal onze inzet voor de doeleinden en principes van het ‘Leticia-pact van de Amazone’, en zal er alles aan doen om de doeltreffendheid ervan te verzekeren”, aldus de Surinaamse regeringsleider.