Task Force buigt zich over perikelen basiszorg

Task Force buigt zich over perikelen basiszorg

01-04-2021
Conform instructies van de President van de Republiek Suriname, Zijne Excellentie Chandrikapersad Santokhi, is er een Task Force opgezet, bestaande uit de ministers van Volksgezondheid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Binnenlandse Zaken, Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken, Financiën en Planning, Regionale Ontwikkeling en Sport én het Staatsziekenfonds (SZF). De doelstelling van de Task Force is het oplossen van alle perikelen de basiszorg en de Bazo-kaarten rakende.

De Task Force is bijeengekomen vandaag d.d.1 april 2021 en komt tot de volgende conclusies: Als taak heeft de regering zorg te dragen en voor het welzijn van het volk. “Wij zullen elke zorgbehoevende garanderen van zorg.” Met betrekking tot de specifieke verzekerde groepen meldt de Task Force het volgende:

Bazo 0-16 en 60+: De medische zorg voor deze groep zal gegarandeerd zijn tot 31 december 2021. Verlenging van de Bazo-verzekering geschiedt uitsluitend bij SZF. Nieuwe aanvragen geschieden nog steeds via de Bazo-kantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuistvesting

BZV (17-59): De medische zorg voor deze groep, waarvan de pasjes vanaf 31 juli 2020 zijn verlengd, is tot en met 30 april 2021 gegarandeerd. De verlenging en aanvraag van de verzekeringspas geschiedt vooralsnog via de Bazo-kantoren van het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.

Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting maakt een inhaalslag, ondersteund door het ministerie van Volksgezondheid en het SZF. Hierbij zullen zij die een aanvraag hebben gedaan en nog geen pas hebben ontvangen, in de maand april worden afgehandeld. De interne communicatie naar alle dienstverleners met betrekking tot het bovenstaande zal via het SZF plaatvinden.

Er is gebleken dat er duizenden pasjes nog niet zijn afgehaald bij SZF. Eenieder die een aanvraag heeft gedaan wordt gevraagd bij het SZF of de Bazo-kantoren te informeren omtrent de status van de aanvraag. Voorts kijkt de Task Force naar andere modaliteiten om de niet opgehaalde pasjes via andere mogelijkheden te distribueren.

“Wij zijn druk bezig met het repareren van de Bazo-wet. De pas geïnstalleerde commissie voor het repareren van deze wet is in het proces van verbetering hiervan met betrokkenheid van alle actoren. Tot slot bedanken wij het volk voor haar begrip en geduld. De regering doet er alles aan om het zorgstelsel wederom gezond te maken, zodat eenieder gegarandeerd is van kwalitatieve zorg.”