Werkbezoek waarnemend president aan Kabalebo

Werkbezoek waarnemend president aan Kabalebo

09-09-2021

Districtscommissaris Josta Lewis ontving de waarnemend president op haar kantoor waar ze in een korte bespreking de problemen van het gebied aan hem voorlegde. Het districtscommissariaat en afdelingen van andere ministeries in het gebied hebben onder andere te kampen met een groot tekort aan personeel. Verder sprak de burgermoeder onder meer over de het belang van de weg naar Nickerie, en de steiger te Apoera, die in deplorabele staat verkeert.

Na het bezoek op het districtscommissariaat had de waarnemend president een meeting met de gemeenschap van Apoera. Hier kwamen verschillende sprekers aan het woord. De waarnemend president gaf aan dat een van de belangrijkste zaken die hij wenst te realiseren het grondenrechten vraagstuk is. Hij is van mening dat het recht op grond zal zorgen voor zekerheid. Die zekerheid zal resulteren tot een duurzame ontwikkeling van de inheemse gemeenschappen in het land. Verder zal de aanleg van de weg naar Nickerie op de prioriteitenlijst van de regering geplaatst worden. Gemeenschappen in het binnenland zullen ontsloten moeten worden.

Bij deze gelegenheid reikte de waarnemend president ook de eerste BAZO- en BZV-kaarten uit aan burgers die hiervoor in aanmerking komen. Dit project is vanaf het vorig jaar gestart. De waarnemend president gaf aan dat er hard is gewerkt om de kaarten af te hebben voor zijn komst naar het gebied. Verder werden er 415 schooltassen met inhoud geschonken aan de leerlingen van de 3 scholen in het gebied. Symbolisch werd een pakket overhandigd aan een leerling van de basisschool. Naast de BAZO/BZV-kaarten en schoolpakketten schonk de regeringsfunctionaris ook 650 voedselpakketten ten behoeve van de gemeenschap van Kabalebo.

De waarnemend president kreeg verder nog een kleine rondleiding in het gebied door de burgermoeder van Kabalebo. Er werd ook een meeting gehouden op Washabo waar de burgers hun grieven konden voorleggen aan de delegatie. Verder heeft de regeringsfunctionaris voor vertrek naar Paramaribo nog enkele one-on-one gesprekken gevoerd met diverse actoren in het gebied.