Wijziging valutawet geniet breed draagvlak

Wijziging valutawet geniet breed draagvlak

26-03-2021
President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de wijzigingen ten aanzien van de valutawet, die bij het parlement worden ingediend, breed draagvlak genieten. Deze wet is opgesteld door de Presidentiële Commissie “Evaluatie van de ‘Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren’”, en is hierna geadopteerd en verder bewerkt door de regering, en als ontwerpwet aan het parlement aangeboden. “De Presidentiële Commissie is multidisciplinair samengesteld, met een brede maatschappelijke vertegenwoordiging”, aldus president Santokhi op 26 maart 2021, tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende de goedkeuring van de wijziging van de Wet Toezicht en Geldtransactiekantoren 2012.

Vanuit de overheid waren er vertegenwoordigingen van de president, vicepresident, de betrokken ministeries en de Centrale Bank van Suriname. Vanuit het bedrijfsleven en financiële instellingen waren er vertegenwoordigingen van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven, de Bankiersvereniging, de Vereniging van Cambiohouders, en de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen.