Woningbouwprojecten in voorbereidingsfase

Woningbouwprojecten in voorbereidingsfase

16-07-2021

Tijdens de regeringsraad is er vorige week breedvoerig over dit onderwerp gesproken. Er zijn al verschillende gebieden in kaart gebracht, waar er binnenkort een aanvang gemaakt zal worden. Het gaat om Voorburg in het district Commewijne, waar er grond en financiering beschikbaar is. De Islamic Development Bank zal hier inkomen met US$ 9000, terwijl de burger US$ 6000 opbrengt. “Als regering zullen wij faciliteiten creëren voor de burger om tegen een redelijke rente geld te kunnen lenen”, zei president Santokhi. Na de openbare inschrijving kan de aannemer starten met het bouwen van de woningen.

Een ander woningenproject is op Noord, waarbij Dalian via de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) voor de woningen zorgt. Vanwege de vele schulden, is dit project vertraagd. Er worden gesprekken gevoerd om tot een schikking te komen voor het hervatten van dit project. Verder zullen de 300 woningen uit een schenking van China, die was vertraagd door een grondkwestie tijdens de vorige regering, worden opgezet in Wanica. Voor wat betreft flatwoningen is er aan de Maystraat een terrein geïdentificeerd. De opdracht is gegeven om juridisch dit terrein goed te bekijken om daar de woningen op te zetten. Hier zal volgens een groeimodel gewerkt worden, waarbij men 4-5 jaar zal kunnen wonen om in de tussentijd zelf te bouwen of een woning toegewezen te krijgen, waarna de flats door anderen bewoond kunnen worden.

Er is een clusterteam van ministers samengesteld om gronden te identificeren, die al verkaveld zijn en nutsvoorzieningen aan te leggen. Om in aanmerking te komen zal binnenkort een webpagina gelanceerd worden waarbij elke burger zich kan registreren voor een perceel of woning of perceel met woning. Deze webpagina zal gelinkt zijn aan het Grondregistratie en Landinformatie Systeem (Glis), zodat men direct kan uitmaken wie al in het bezit is van een stuk grond.