Praktijklokalen LBO H.J. de Vries investering voor de toekomst

Praktijklokalen LBO H.J. de Vries investering voor de toekomst

“De regering werkt voor de volgende generatie. Jongeren zullen leidinggeven aan de beslissingen die we vandaag nemen. Daarom moeten zij erbij betrokken worden.” Zo stelde president Chandrikapersad Santokhi op woensdag 29 juni 2022 bij de ingebruikname van praktijklokalen op de LBO H.J. de Vries te Von Freyburg in het district Saramacca. Investeren in het beroepsonderwijs is een van de beslissingen die de regering neemt om de toekomst van Suriname te garanderen. Zowel president Santokhi als onderwijsminister Marie Levens wees erop dat de regering zwaar investeert in deze vorm van onderwijs, vooral tegen de achtergrond van de opkomende olie- en gasindustrie.
President Santokhi: “Inzichten West-Suriname veranderd”

President Santokhi: “Inzichten West-Suriname veranderd”

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de inzichten van de regering ten aanzien van West-Suriname veranderd zijn. Dit heeft het staatshoofd recentelijk kenbaar gemaakt aan een delegatie van ALCOA, die onlangs op bezoek was op het Kabinet van de President. President Santokhi deed deze mededeling tijdens de regeringspersconferentie op maandag 27 juni 2022. Volgens hem wil ALCOA de mogelijkheden van West-Suriname bekijken.
President Santokhi onthult ILOVENICKERIE-monument

President Santokhi onthult ILOVENICKERIE-monument

“I love Nickerie too”. Met deze laatste woorden sloot president Chandrikapersad Santokhi op zondag 26 juni 2022 zijn toespraak af ter gelegenheid van de onthulling van het ILOVENICKERIE-monument op het Volksplein in het district Nickerie. Het monument is een schenking van de famile Abdul aan de Nickeriaanse gemeenschap. President Santokhi toonde zich ingenomen met dit initiatief en prees de Nickeriaanse bevolking voor haar inzet om het district te ontwikkelen.
Solar-farm Nickerie beeld van transitie naar groene energie

Solar-farm Nickerie beeld van transitie naar groene energie

Suriname heeft niet alleen het recht om zijn olie en gas te ontwikkelen zoals ontwikkelde landen dat voor zichzelf hebben gedaan, maar ook de plicht om de aarde te beschermen en uitstoot te verminderen. Tegen deze achtergrond treft het land dan ook alvast maatregelen om over te stappen op groene energie. De solar-plant die op zondag 26 juni 2022 in Nickerie in gebruik is genomen, is volgens president Chandrikapersad Santokhi een beeld van deze transitie. Het staatshoofd bracht de zonne-energiecentrale in lijn met de aanstaande ontwikkelingen op het gebied van olie en gas. Hij erkent dat fossiele energie uitgefaseerd moet worden, maar benadrukt tegelijkertijd dat Suriname ook haar olie- en gassector gaat ontwikkelen. Daarbij zal zij zich terdege houden aan gemaakte afspraken.
Praktijklokalen Nickerie onderdeel beleid industriële ontwikkeling

Praktijklokalen Nickerie onderdeel beleid industriële ontwikkeling

De LBO STS Nickerie is vier praktijklokalen rijker. De officiële opening van deze onderwijsfaciliteiten heeft op zondag 26 juni 2022 plaatsgevonden. President Chandrikapersad Santokhi, die speciaal hiervoor en andere activiteiten naar het westelijke district was afgereisd, benadrukte dat deze ontwikkeling geplaatst moet worden tegen de achtergrond van het integraal beleid van de regering. Dit integraal beleid is gericht op de industriële ontwikkeling van Suriname. Zowel het staatshoofd als onderwijsminister Marie Levens bleef stilstaan bij de opkomende olie- en gassector, waarbij vooral local content van belang zal zijn, voornamelijk met Surinaamse inbreng.
President Santokhi ontvangt proefschrift over Saramakaanse traditionele geneeskunde

President Santokhi ontvangt proefschrift over Saramakaanse traditionele geneeskunde

President Chandrikapersad Santokhi heeft een exemplaar van het proefschrift “Saamaka uwii: Saramakaanse medische plantenkennis, praktijken en overtuigingen voor lokale gezondheidszorg in Suriname” in ontvangst genomen. Het onderzoek van deze dissertatie is gedaan door Dr. Charlotte Van ‘t Klooster, welke zij op zaterdag 25 juni 2022 heeft aangeboden aan het staatshoofd. De etnobotanicus en medische antropoloog beschrijft in haar proefschrift de kennis, praktijken en overtuigingen van de Saramakaners met betrekking tot geneeskrachtige planten in relatie tot lokale gezondheidszorg, onderwijs en behoud van bioculturele kennis.
President Santokhi in vergadering met Caricom-jongeren

President Santokhi in vergadering met Caricom-jongeren

In aanloop naar de 43ste Reguliere Caricom Staatshoofdenvergadering heeft president Chandrikapersad Santokhi zich laten inlichten over jongerenvraagstukken in de regio. Het staatshoofd heeft zich tijdens een Caricom Youth Forum samen met Caricom-jongerenvertegenwoordigers gebogen over de uitdagingen en toekomst van de doelgroep. Het staatshoofd heeft samen met Surinaamse jongeren op vrijdag 24 juni 2022 deelgenomen aan deze virtuele meeting met jongeren van de regio.
Schoon drinkwater voor Cassipora een feit

Schoon drinkwater voor Cassipora een feit

De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) heeft officieel de waterzuiveringsinstallatie te Cassipora in gebruik genomen. Dankzij deze nieuwe faciliteit behoort waterputten voor de bewoners van het dorp nu tot het verleden. Het heuglijk feit op 24 juni 2022 werd bijgewoond door president Chandrikapersad Santokhi en vicepresident Ronnie Brunswijk. Daarnaast waren ook, minister Albert Jubithana van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT), DNA-leden, SWM-directeur Clifton Lienga en leden van het traditioneel gezag getuige van dit bijzonder moment.
Herschikken van schulden belangrijk voor herstel economie

Herschikken van schulden belangrijk voor herstel economie

Volgens de recente cijfers van het bureau van de Staatsschuld heeft Suriname op dit moment een totale schuld van USD 3.2 miljard. De bbp-ratio van de wettelijke schuld komt neer op 129%, welke niet meer dan 60% zou mogen bedragen. President Chandrikapersad Santokhi deelde op woensdag 23 juni 2022 in de Nationale assemblee mee dat de rente- en terugbetalingsverplichtingen dusdanig hoog zijn, dat als die voldaan zouden worden er geen geld zou zijn voor de reguliere uitgaven zoals salarissen, sociale uitkeringen en subsidies.
President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

President Santokhi: “Wateroverlast heeft extreme gevolgen voor Suriname”

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een openbare vergadering van de Nationale Assemblee benadrukt dat wateroverlast extreme gevolgen heeft voor Suriname. “De afgelopen twee jaren hebben we gezien dat neerslag en de watervoorraad, in vooral het zuiden van Suriname enorm zijn toegenomen. Dit zorgt ervoor dat dringende besluiten nodig zijn om de lokale gemeenschappen, scholen, wegen, landbouwgebieden en industrieën te beschermen”, aldus de regeringsleider op donderdag 23 juni 2022 in het hoogste college van Staat.
District Governor Rotary onder de indruk van gemeenschapsprojecten Suriname

District Governor Rotary onder de indruk van gemeenschapsprojecten Suriname

Pasgeleden is de District Governor (DG) van de Rotary, Sonya Alleyne op oriëntatiebezoek in ons land geweest. Tijdens haar bezoek heeft zij onder begeleiding van Rotary Club Paramaribo Central (RCPC) en de overige Rotary clubs, meerdere gemeenschapsprojecten ondersteund. In totaal zijn er vier Rotary Clubs in Suriname. DG Sonya Alleyne bezocht ook president Chandrikapersad Santokhi om de toekomstperspectieven van de Rotary te bespreken en na te gaan, welke ondersteuning nog meer gewenst is in ons land.
Regeringstop en SVJ zetten stap vooruit in dialoog

Regeringstop en SVJ zetten stap vooruit in dialoog

De regeringstop en de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ) hebben verder uitvoering gegeven aan hun gezamenlijke afspraak om middels dialoog te komen tot het verbeteren van de onderlinge relatie. Partijen hebben op maandag 20 juni 2022 met elkaar om de tafel gezeten. Bij het gesprek dat plaatsvond op het Kabinet van de President Chandrikapersad Santokhi, waren ook aanwezig vicepresident Ronnie Brunswijk, de ministers Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS) en David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH).
President Santokhi roept bij Internationale Yoga Dag op tot significant verschil

President Santokhi roept bij Internationale Yoga Dag op tot significant verschil

“Laten we ernaar streven om een significant verschil te maken door deze traditionele methoden over te nemen en gezondere lichamen en zielen bouwen ten behoeve van onze landen en mensen”. Zo luidt de oproep van president Chandrikapersad Santokhi bij de viering van Internationale Yoga Dag. Het staatshoofd en first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry deden op dinsdag 21 juni 2022 samen met andere leden van het kabinet actief mee aan een grootse Yoga-sessie, die in het kader van de Internationale Yoga Dag door de Indiase ambassade in Suriname werd georganiseerd.
Artiesten Shivam Rajaram en Raymond Ramnarine brengen beleefdheidsbezoek aan president Santokhi

Artiesten Shivam Rajaram en Raymond Ramnarine brengen beleefdheidsbezoek aan president Santokhi

De opkomende jonge artiest Shivam Rajaram van Surinaamse afkomst en “The Music Boss” Raymond Ramnarine uit Trinidad en Tobago hebben samen een beleefdheidsbezoek gebracht aan president Chadrikapersad Santokhi. Op donderdag 16 juni 2022 hebben de artiesten samen met familie en bandleden in het presidentieel paleis een kort optreden gepresenteerd aan de president. Het staatshoofd heeft de artiesten hierbij officieel welkom geheten en was zeer in genomen met het bezoek. De delegatie werd door de president bij dit bezoek een presidentiële pin overhandigd.
President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

President Santokhi geeft opdracht tot evacuaties in Paramaribo

President Chandrikapersad Santokhi heeft zich samen met minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) en Jerry Slijngard, coördinator van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR), georiënteerd in diverse gebieden in Paramaribo die kampen met wateroverlast. Tijdens de oriëntatie op donderdag 16 juni 2022 heeft het staatshoofd laten optekenen dat hij inmiddels een clusterteam van ministers de opdracht heeft gegeven tot crisismaatregelen om de situatie onder controle te houden. Het NCCR heeft de opdracht om evacuaties uit te voeren in gebieden die zwaar getroffen zijn. De presidentiële delegatie bezocht onder andere de Verlengde Keizerstraat, Kristalstraat, de Salvator Muloschool en het pompgemaal Mathoera.