Luitenant-kolonel Roeplal leidt Maritime Technical Working Group (1)

Luitenant-kolonel Roeplal leidt Maritime Technical Working Group

Luitenant-kolonel Rudie Roeplal is aangesteld als voorzitter van de Maritime Technical Working Group. Deze werkgroep, die zich zal toeleggen op het uitwisselen van informatie over het Surinaamse maritieme gebied, is op maandag 16 mei door president Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd. Het gaat uiteindelijk om het tot stand brengen van een samenwerkingsverband met Caricom-landen betreffende maritieme veiligheid. De werkgroep is geïnstalleerd tegen de achtergrond van Surinames betrokkenheid bij het Maritime Security Strategy plan waaraan alle Caribische landen participeren. De groep heeft een zittingsduur van 6 maanden.
Delegatie BIZA geeft president Santokhi meer inzage in werkzaamheden

Delegatie BIZA geeft president Santokhi meer inzage in werkzaamheden

Een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (BIZA) heeft haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Dit gebeurde op zaterdag 14 mei 2022 op het Kabinet van de President waarbij de delegatie onder leiding van minister Bronto Somohardjo met het staatshoofd van gedachten heeft gewisseld over verschillende beleidsgebieden het departement rakende. De bewindsman werd vergezeld door onder andere BIZA-directeur Nasier Eskak, Anastatia Kanapé-Pokie als directeur van het Centraal Bureau voor Bugerzaken (CBB) en BIZA-onderdirecteur Marjory Mulier.
Traditioneel gezag Kwinti’s vraagt president Santokhi om steun

Traditioneel gezag Kwinti’s vraagt president Santokhi om steun

Het traditioneel gezag van de Kwinti-gemeenschap heeft president Chandrikapersad Santokhi gevraagd om steun bij het aanpakken van vraagstukken. Ten eerste heeft het gezag het staatshoofd gevraagd om zijn invloed zodanig aan te wenden, zodat er landbouwproductie tot stand komt in de dorpen Witagron en Kaaimanston. Om dit te kunnen realiseren is er behoefte aan training, financiële middelen en de nodige machines.
Instelling Kinderombudsinstituut Suriname in 2022 een feit

Instelling Kinderombudsinstituut Suriname in 2022 een feit

De voorbereidingen om te komen tot wetgeving voor het instellen van het Kinderombudsinstituut Suriname (KOS) zijn in volle gang. Dit instituut zal voor het einde van het jaar een feit zijn. Dit zegt Malinie Kaersenhout, voorzitter van de presidentiële werkgroep belast met de instelling van het KOS. In het kader van de installatie wordt de laatste hand gelegd aan het formuleren van de nodige wetgeving. Organisaties belast met jongerenwerk zijn tijdens een workshop op vrijdag 13 mei 2022 in de gelegenheid gesteld hun gedachten hierover te laten gaan.
President Santokhi reikt ruim 300 grondbeschikkingen uit aan verpleegkundigen

President Santokhi reikt ruim 300 grondbeschikkingen uit aan verpleegkundigen

Op donderdag 12 mei, de geboortedag van Florence Nightingale wordt wereldwijd de Dag van de Verpleging gevierd. Nightingale wordt in het algemeen beschouwd als grondlegster van de moderne verpleegkunde. President Chandrikapersad Santokhi heeft samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en minister Dinotha Vorswijk van Grondbeleid en Bosbeheer ruim 300 grondbeschikkingen overhandigd aan verpleegkundigen, die sinds 2019 een aanvraag hebben gedaan naar een stuk grond. Met dit initiatief wordt de bijzondere dag in teken van de zorg herdacht door de regering.
Ingebruikname militaire baileybrug te Ayoko kazerne

Ingebruikname militaire baileybrug te Ayoko kazerne

President Chandrikapersad Santokhi heeft op woensdag 11 mei 2022, een bezoek gebracht aan de Ayoko Kazerne te Para. Het bezoek lag in het kader van de oplevering van de militaire baileybrug die opgezet is door de Nederlandse Genie Luchtmobiele Brigade. De brug welke is aangelegd symboliseert de samenwerking tussen Suriname en Nederland.
Platform Traditionele Gezagsdragers Brokopondo heeft onderhoud met regering

Platform Traditionele Gezagsdragers Brokopondo heeft onderhoud met regering

Het Platform Taditionele Gezagsdragers van Brokopondo heeft een breedvoerig onderhoud gehad met een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft hoofdkapitein Henry Kaffe, voorzitter van het platform en diens delegatie op 10 mei 2022 ontvangen op het Kabinet van de President. Het overleg stond in het kader van de samenwerking tussen de overheid, het traditioneel gezag en de particuliere sector om het district duurzaam te ontwikkelen. Ook de wateroverlast is op de agenda geweest. De regeringsleider heeft een voorstel gedaan om binnen twee weken een krutu te organiseren, zodat er in breed context gediscussieerd kan worden over de diverse vraagstukken.
Holland Baroque orkest treedt op voor president Santokhi

Holland Baroque orkest treedt op voor president Santokhi

Het Holland Baroque Orkest, dat momenteel in Suriname vertoeft, heeft een optreden verzorgd voor president Chandrikapersad Santokhi. De professionele groep, die meehelpt aan een project van de School voor Jong Talent, heeft op dinsdag 10 mei 2022 haar opwachting gemaakt op het presidentieel paleis. In aanwezigheid van het staatshoofd heeft het orkest met ruim 20 leerlingen van de school haar vermaarde muziek laten weerklinken, met ook zang en dans. Het optreden was ter afsluiting van het eerdergenoemde project.
President Santokhi hoort problemen Stichting 1 voor 12 aan

President Santokhi hoort problemen Stichting 1 voor 12 aan

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een ontmoeting met de Stichting 1 voor 12 de problemen van deze sociaal maatschappelijke organisatie aangehoord. Op dinsdag 10 mei bezocht de stichting het staatshoofd on het Kabinet van de President. 1 voor 12 voert al ruim 17 jaren actief sociale projecten uir binnen de samenleving.
Medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen

Medische specialisten willen centraal management voor ziekenhuizen

In een brainstormsessie met Surinaamse medische specialisten heeft president Chandrikapersad Santokhi de discussie gestart om het zorgbeleid te structureren en te decentraliseren. Het onderhoud vond plaats op 9 mei 2022 op het Kabinet van de President.
President Santokhi gedenkt moeders in verband met Moederdag

President Santokhi gedenkt moeders in verband met Moederdag

Om moeders een blijk van waardering te geven voor de bijdrage die zij leveren aan de instandhouding van de natie, heeft president Chandrikapersad Santokhi het op zich genomen hen in de bloemetjes te zetten. Het staatshoofd bezoekt op Moederdag verschillende woonwijken waarbij hij levensmiddelen pakketten verstrekt aan de moeders.
Granman Aboikoni bespreekt situatie wateroverlast met president Santokhi

Granman Aboikoni bespreekt situatie wateroverlast met president Santokhi

President Chandrikapersad Santokhi heeft granman Albert Aboikoni van de Saramaccaners ontvangen op het Kabinet van de President. Bij deze ontmoeting, die plaatsvond op vrijdag 6 mei 2022, deed de granman verslag over de dorpen gelegen beneden het stuwmeer die hij bezocht heeft.
President buigt zich over gebrek röntgenapparatuur

President buigt zich over gebrek röntgenapparatuur

“Je kan geen therapie beginnen zonder goede diagnostiek”, omschrijft radioloog Ben Halfhide de noodzaak om het gebrek aan röntgenapparatuur weg te werken. President Chandrikapersad Santokhi heeft, met het oog op oplossingen voor problemen binnen de gezondheidssector, overleg gevoerd met Siemens Nederland. Het staatshoofd heeft zich tijdens het gesprek met name gebogen over het gebrek aan röntgenapparatuur in Suriname. Dit overlegmoment heeft plaatsgevonden op 6 mei 2022 op het kabinet van de president.
Vrouwen kabinet president en instituut First Lady in de bloemetjes gezet

Vrouwen kabinet president en instituut First Lady in de bloemetjes gezet

Op het presidentieel paleis zijn de vrouwelijke medewerkers van het Kabinet van de President en het Instituut van de First Lady in de bloemetjes gezet. Dit gebeurde op vrijdag 6 mei 2022 in verband met Moederdag aanstaande zondag. First Lady Mellisa Santokhi- Seenacherry ontving persoonlijk uit handen van president Chandrikapersad Santokhi een presentje. “Deze dag is om de vrouwen op het kabinet te waarderen”, benadrukte het staatshoofd.
President Santokhi brengt bezoek aan douanedienst

President Santokhi brengt bezoek aan douanedienst

De douanedienst die als een belangrijke ader van de economie functioneert, heeft bezoek gehad van president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd heeft op 5 mei 2022 een werkbezoek gebracht aan de dienst Invoerrechten en Accijnzen. De regeringsleider is tijdens dit bezoek deelgenoot geweest van de bevordering van 15 douaneambtenaren. Ook het naambord van een nieuwe containerscanner werd bij deze gelegenheid onthuld.