Bedrijfsleven belangrijke pilaar van ontwikkeling

Bedrijfsleven belangrijke pilaar van ontwikkeling

23-01-2022

Het is de bedoeling dat de regeringsleider met alle sociale partners een nieuwjaarsdiner heeft. Op vrijdag 21 januari viel die eer de vakbeweging te beurt. In zijn toespraak uitte president Santokhi zijn waardering voor de steun van het bedrijfsleven. Het staatshoofd typeert het bedrijfsleven – een gesprekpartner van de regering – als een van de belangrijke pilaren van ontwikkeling. Hij riep op de samenwerking met de regering actief voort te zetten. “Start met onderhandelingen om te komen tot koopkrachtversterking”, aldus president Santokhi.

 Minister Ramdin is ervan overtuigd dat het samenwerken van de sociale partners belangrijk is voor de groei en ontwikkeling van Suriname. De bewindsman is voorzitter van het clusterteam van ministers dat namens de regering overlegt voert met het bedrijfsleven en de vakbeweging. Hij benadrukte dat de overheid, vakbeweging en het bedrijfsleven zich in dezelfde ruimte bewegen en vanuit hun specifieke interesse en belangen hetzelfde doel na streven. “Allen wensen zij een economie die dynamisch is, geen onevenwichtigheden vertoont en waar inkomen gegenereerd kan worden. Samenwerking is de rode draad hierbij, vandaar ook het Tripartiet Akkoord”, aldus de bewindsman. Hij gelooft in een degelijke aanpak. Er is volgens de minister daarom ook een Business Advisory Board die voor 80% uit het bedrijfsleven bestaat.

 Bryan Renten uitte als woordvoerder van het bedrijfsleven zijn complimenten aan de regering voor de aanpak van de financiële crisis. Ook stelde hij de keuze voor sociaal dialoog, het verwezenlijken van handelsmissies en het succes van de onderhandelingen met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) bijzonder op prijs. Van het bedrijfsleven kreeg de regering ook wat tips en werd gepleit voor breder overleg dat minder ad hoc geschied.

 President Santokhi riep op de regering te ondersteunen door onder andere het financieren en schrijven van projecten alsook het delen van de nodige expertise in het investeringsbeleid. De leden van het bedrijfsleven, waaronder de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), toonden zich hiertoe bereid.