Benoemingsbeleid parastatalen

Benoemingsbeleid parastatalen

05-01-2022

Met betrekking tot benoemingen van directeuren, onderdirecteuren en leden van de Raad van Commissarissen (RvC) van parastatale bedrijven worden die eerst besproken in de politieke top. De voorstellen uit de politieke top worden besproken tijdens en bekrachtigd door de regeringsraad.

Het overleg in de regeringstop is constructief en gericht op consensus besluitvorming. Er is inmiddels contact geweest tussen het betreffende mediahuis en de regeringsmedia-autoriteiten.