Economische groei in 2022 door implementatie projecten en maatregelen

Economische groei in 2022 door implementatie projecten en maatregelen

25-01-2022

De regeringsleider gaf in een uiteenzetting aan dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) aangeeft dat onze economie in 2020 in een contractie was, namelijk een negatieve groei van het BBP van 16%. In 2021 is dit volgens het IMF afgeremd naar een negatieve groei van 3,5%. Er is licht in de tunnel, het staatshoofd heeft beklemtoond dat er dit jaar de omslag komt naar een positieve groei van 1,8%.

Voor de private investeringen en consumptie is hierbij een belangrijke rol weggelegd. “Ook duurzame overheidsinvesteringen zullen de toename van economische activiteit sterk ondersteunen”, onderstreept het staatshoofd. De president geeft verder aan dat in deze herbalanceringsfase van de economie, zowel de exporten als de importen een significante groei meemaken.

Volgens president Santokhi is de periode van plannen voorbij en gaat de regering nu met volle kracht inzetten op de implementatie van de vele projecten en maatregelen. De regering heeft 12 trajecten voor de verdere verbetering van de sociaaleconomische situatie geïdentificeerd, waarvan een aantal ook al is uitgezet, namelijk; Herstelplan uitvoering, IMF-programma, Tripartiet Akkoord, NRA-traject strategisch plan, investerings- en ontwikkelingsprojecten, sociaal programma, Covid-19, management parastatalen, veiligheid, klimaatsverandering, integrale aanpak ontwikkeling binnenland en dienstverlening. Het staatshoofd heeft aangegeven dat er voor elk van deze trajecten een onderraad wordt ingesteld, waarbij een cluster van ministeries betrokken zal zijn. Daaronder, zullen technische teams, die de uitvoering moeten voorbereiden en monitoren, worden ingesteld.