Nieuw bestuur Sanatan Dharm Maha Sabha maakt opwachting bij president

Nieuw bestuur Sanatan Dharm Maha Sabha maakt opwachting bij president

18-02-2022

Het nieuwe bestuur van de Sanatan Dharm Maha Sabha heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het staatshoofd was bij deze gelegenheid, op donderdag 17 februari 2022, vergezeld door first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry en kabinetsdirecteur Arun Hardien. Tijdens de ontmoeting werd van beide kanten de nadruk gelegd op het genderbewustzijn. Het is namelijk voor het eerst dat er twee vrouwen zijn verkozen binnen het hoofdbestuur van de Sanatan Dharm Maha Sabha.

President Santokhi feliciteerde het bestuur met zijn verkiezing op 24 december van het vorig jaar. Tevens sprak hij zijn waardering uit voor de electie van de twee vrouwelijke hoofdbestuursleden. Het geeft volgens het staatshoofd aan dat de organisatie ook genderbewust is. Voorzitter Nitin Jagbandhan onderstreepte deze opmerking en gaf aan dat er binnen de organisatie nog heel wat raden zijn waarin er ook vrouwen zullen worden opgenomen. President Santokhi gaf aan dat de regering uitkijkt naar een goede, intensieve en vruchtbare samenwerking met de Sanatan Dharm Maha Sabha. Hij merkte op dat de organisatie de grootste hindoe religieuze organisatie in Suriname én de wereld is. Daarmee heeft zij veel verantwoordelijkheden op zich, zowel cultureel, sociaal als maatschappelijk.

Het staatshoofd voegde eraan toe dat de Sanatan Dharm Maha Sabha zich toelegt op de opvoeding van kinderen en de hele maatschappij. Zij beschikt over scholen en internaten alsook mandirs waar mensen kennis kunnen opdoen van het geloof, hoop zoeken en verbinding met de schepper. President Santokhi waardeert het dat pandits van de organisatie zich beschikbaar stellen op momenten van pijn en leed. Hij kijkt uit naar inzichten en ideeën voor een constructieve samenwerking. Het staatshoofd blikte tijdens het onderhoud ook terug naar de afgelopen periode vanaf zijn aantreden en het proces dat is afgelegd om de economie weer op spoor te krijgen. Hij riep de organisatie op het spirituele dat nodig is om weer waarden en normen te laten ontstaan, oppakt.

De Sanatan Dharm Maha Sabha is opgericht op 1 december 1928, waarna de organisatie op 5 februari 1929 rechtspersoonlijkheid kreeg van de toenmalig gouverneur. Volgens statistieken van het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) telt de organisatie in Suriname ongeveer 200.000 leden. Voorzitter Jagbandhan somde op dat Sanatan Dharm Maha Sabha beschikt over een kindertehuis, een jongeren opvangcentrum, televisiestation, begraafplaats en meer dan 45 mandirs. Verder zal de organisatie haar wetenschappelijk instituut wederom nieuw leven inblazen. Hij overhandigde enkele giften aan het staatshoofd en maakte ook enkele wensen kenbaar.