Ontmoeting rekenkamers versterkt dialoog met Surinaamse stakeholders over public financial management

Ontmoeting rekenkamers versterkt dialoog met Surinaamse stakeholders over public financial management

10-03-2022

Met alle drie stakeholders zijn er concrete vervolgafspraken gemaakt met de Rekenkamer van Suriname. Daarnaast is een meerjarige samenwerking tussen de rekenkamers verkend, te financieren uit het Makandra-programma. Het Makandra programma van de regering van Nederland heeft als doel institutionele samenwerking tussen Suriname en Nederland te bevorderen. Het doel van de nauwere samenwerking met de Algemene Rekenkamer van Nederland is om de Rekenkamer van Suriname te ondersteunen in haar streven naar kwalitatief impactvolle auditrapporten en ook om de onafhankelijkheid van het instituut beter tot uitdrukking te brengen.

De inzet van beide rekenkamers is om dit jaar de samenwerking verder te concretiseren. Hiermee willen zij de transparantie en verantwoording over de openbare financiën versterken.