President buigt zich over gebrek röntgenapparatuur

President buigt zich over gebrek röntgenapparatuur

06-05-2022

Het staatshoofd heeft samen met de vertegenwoordigers van Siemens Nederland en radioloog Halfhide besloten om binnen twee weken een samenwerking te formaliseren. Het belangrijkste doel dat in dit kader nagestreefd zal worden is dat er binnen enkele maanden nieuw apparatuur aangeschaft wordt.
De radioloog vertelt hoe het overlegmoment totstand is gekomen. “De president vertelde mij dat hem ter ore is gekomen dat er een gebrek is aan goedwerkend apparatuur”’ legt Halfhide uit. “ Nadat ik hem vertelde dat er vertegenwoordigers en de hoogste baas van Siemens Nederland in Suriname was voor een oriëntatie bezoek heeft de president mij gevraagd om kennis met hen te maken, dit omdat hij bepaalde issues de gezondheidssector rakende, met hen wilde bespreken”, vult de radioloog aan.
Op basis van verkregen informatie van het ministerie van Volksgezondheid over de situatie rondom het tekort aan apparatuur heeft de president gedelibereerd met de vertegenwoordigers van Siemens. Daarbij is gesproken over mogelijkheden om de hiaten met betrekking tot gebrek aan en niet goed onderhouden apparatuur weg te werken.