President neemt deel aan virtuele meeting tussen Caricom staatshoofden en VS

President neemt deel aan virtuele meeting tussen Caricom staatshoofden en VS

30-04-2022

Gezien veel Amerikaanse burgers banden hebben met de Caribische landen, is het noodzakelijk dat de relatie tussen Amerika en het Caraïbisch gebied versterkt wordt. Gemeenschappelijke uitdagingen zoals het economisch herstel van de ontwikkelingslanden, veiligheid en klimaatsverandering stonden hoog op de agenda van deze meeting. De regeringsleiders hebben zich gebogen over verschillende zaken, waaronder de impact van Covid-19 en hoe gezamenlijk gewerkt kan worden aan economisch herstel dat belangrijk is voor alle Caricom landen. Daarnaast is er ook gesproken over de samenwerking op het gebied van veiligheid, waarbij er strakkere maatregelen getroffen zullen worden op drugtrafficking en money laundering activiteiten. De staatshoofden stonden ook stil bij de effecten en verdere aanpak van klimaatsverandering en samenwerking op het gebied van energie besteding en opwekking. In dit opzicht heeft de president de nadruk gelegd op het feit dat Suriname een aankomende olieproducent is.

Er is uiteindelijk een lijst opgemaakt van alle zaken waarmee de VS het Caribisch gebied zou kunnen helpen. De bedoeling is dat deze bijeenkomst elk jaar gepland wordt in het Caraïbisch gebied of in de Verenigde Staten. Een ander belangrijk aspect is dat deze meeting een voorloper is van de voorbereiding op de summit of the America’s die van 8 tot 10 juni in Los Angeles, California gehouden zal worden door president Joe Biden van Amerika. Dit is een belangrijke ontmoeting waar initiatieven genomen zullen worden over de cruciale onderwerpen klimaatverandering, energie, economische heropbouw en veiligheid.

Tijdens de meeting zijn de kwesties van financiële vraagstukken in de landen ook aan de orde gekomen. Minister Albert Ramdin is content met de staatshoofden meeting. “Er zijn financiële middelen ter beschikking gesteld, vooral op het gebied van veiligheid, trainen van personeel en het upgraden van bepaalde systemen”, zegt de bewindsman in gesprek met de Communicatie Dienst Suriname. Volgens hem gaat het niet altijd om geld dat eruit gehaald moet worden, maar in de meeste gevallen gaat het ook om de regelgeving van het financieel verkeer. Op dat gebied ziet hij veel mogelijkheden voor ontwikkelingen van de Caribische staten. Tot slot is gesproken over de steun tijdens natuurrampen en de voorbereiding daarop. De minister gaf aan dat het een heel goed gesprek is geweest waaraan een goed vervolg gegeven moet worden.