President Santokhi beschrijft voordelen goud, olie en gasindustrie

President Santokhi beschrijft voordelen goud, olie en gasindustrie

20-03-2022

De president merkte op dat het land in de komende 20 jaren USD 50 miljard kan genereren uit deze sectoren, maar hij vroeg zich af wat het land ermee zal doen. Volgens hem moet allereerst de wet spaar en stabilisatiefonds worden aangepast, waarin percentages uit de goud, olie en gaswinning in geplaatst moet worden. Het staatshoofd is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in sectoren die niet op kunnen raken, zoals de agrarische sector, toerisme en ander productiesectoren zoals infrastructuur, woningbouw, onderwijs, veiligheid en gezondheid. Een deel van het geld moet gereserveerd worden voor versterking van de maatschappij, instituten, productie en diversifiëring van de economie. Ook maakt het Surinaamse volk aanspraak op een deel van het geld om de crisis te beheersen.

Suriname heeft tijdens de recente Caricom-vergadering in Belize een nieuwe verantwoordelijkheid toebedeeld gekregen van de regeringsleiders. Vanwege de Industrial Policy is er een nieuw portfolio bijgekomen voor Suriname, waarbij zij de lead heeft om het industrieel beleid te ontwikkelen voor de regio. Het staatshoofd gaf aan dat Suriname hierbij haar eigen goudindustrie en goudmijn zal ontwikkelen en er zijn daar reeds gesprekken over gaande, waarbij behalve een eigen goudmijn voor de staat, de overige goudbedrijven en small scaled goldminers maximaal moeten bijdragen ter ondersteuning van het volk en de economie van het land. De wetten hiervoor zijn volgens het staatshoofd al gemaakt om deze bedrijven meer belasting en royalty’s te laten betalen, zodat het land meer inkomsten uit de goudwinning kan genereren.

Belangrijk is om op een milieu verantwoorde wijze te investeren in groene energie (wind, water en zonne-energie) zodat Suriname daarmee ondersteuning kan geven aan het wereldbeleid met betrekking tot energie.