President Santokhi brengt bezoek aan CDS

President Santokhi brengt bezoek aan CDS

27-01-2022

Het staatshoofd heeft zijn waardering uitgesproken voor de inzet van het personeel, maar haalde aan dat de dienst assertiever te werk dient gaan met het brengen van informatie naar de samenleving. Hij verwees naar de ontwikkelingen in de wereldeconomie die ook effect hebben op de economie van Suriname en noemde als voorbeeld; de spanningen rondom Oekraïne, die met zich meebrengen dat de olieprijs omhooggaat. Als de CDS de boodschap niet correct overbrengt aan de samenleving, dan krijgt de regering hiervan onterecht de schuld.

Naast een rondleiding op diverse afdelingen, heeft de president ook een presentatie gekregen van de werkzaamheden die in 2021 en 2022 verricht zijn. Tijdens het bezoek hebben enkele personeelsleden hun noden, gerelateerd aan hun functioneren als medewerkers, bij hem kenbaar gemaakt. Ook de enorme financiële druk en woningnood die het personeel ervaart zijn aangehaald. Het staatshoofd heeft daarop aangegeven dat de regering zich zal blijven inzetten om de rechtspositie en bestaanszekerheid van zijn personeel te verbeteren. Hij zegt ook dat er in januari dit jaar reeds wat vooruitgang is geboekt en dat het grond- en woningvraagstuk de aandacht van de regering geniet. Er wordt eraan gewerkt om gebieden in kaart te brengen en deze beschikbaar te stellen voor de samenleving.