President Santokhi hoort problemen Stichting 1 voor 12 aan

President Santokhi hoort problemen Stichting 1 voor 12 aan

10-05-2022

De stichting wil graag een opvanghuis neerzetten voor daklozen. “De toewijzing die nu in handen is van de stichting, is bestemd voor landbouwdoeleinden”, geeft voorzitter Louis Vismale aan. Om tot een oplossing te komen, is deze kwestie besproken met het staatshoofd. President Santokhi geeft aan dat de aanvraag omtrent een bestemmingswijziging een reguliere taak is die normaal door de ministers afgehandeld wordt. Het staatshoofd gaf verder aan welke de werkarmen zijn die in actie moeten komen voor de diverse verzoeken gedaan door de stichting.

Stichtingsvoorzitter Vismale merkte op dat de hulp naar minderdraagkrachtigen anders kan. “De intentie is om alle burgers te helpen ongeacht het kabinet dat zitting heeft”, laat hij optekenen. Er is ook aandacht gevraagd van de regering voor dit probleem. Voorzitter Vismale heeft verder een voorstel gedaan om als trekker te dienen van een in te stellen commissie, die als controle unit zou moeten gelden voor de tehuizen. Hij stelt verder voor de regering te assisteren met woningbouwprojecten. Een bedrag van SRD 400.000 zou volgens hem voldoende zijn om een woning op te zetten. De stichtingsvoorzitter geeft aan dat hij jaarrekeningen heeft waarop controle over de projecten van 1 voor 12 uitgevoerd kan worden.