President Santokhi roept tijdens Earth Hour op tot saamhorigheid en milieubewustzijn

President Santokhi roept tijdens Earth Hour op tot saamhorigheid en milieubewustzijn

27-03-2022

Naast het feit dat het uitdoen van de verlichting een stukje energiebesparing oplevert, gaat het volgens de president ook om wat wij willen maken van onze natie, onze toekomst, onze biodiversiteit en ons milieu. Hij meent dat er voornamelijk bij deze aspecten moet worden stilgestaan. President Santokhi merkt op dat mensen onzeker en onrustig worden wanneer het donker wordt en zoeken elkaar op. Saamhorigheid en elkaar beschermen zijn dan nodig voor het bevorderen van de eenheid en het versterken van de natie. Verwijzend naar het thema gaf hij aan dat wij alvast ervoor moeten zorgen dat wij ons allemaal goed voelen in het huis Suriname. “…En dat we samen gaan werken aan een prachtige toekomst. Als we straks het licht uitmaken, dan ziet u ook hoe die persoon naast u eruit ziet. Dat symboliseert ook de eenheid die we nodig hebben.”

President Santokhi onderstreepte de woorden van David Singh, directeur van WWF Guianas die aangaf dat het niet makkelijk is de energieknop uit te schakelen. De dagelijkse problemen en uitdagingen zouden dan ook netzo met een druk op de knop uitgeschakeld kunnen worden. Echter is dat volgens het staatshoofd makkelijker gezegd dan gedaan. Hij vroeg zich af of de knop van haat jegens elkaar, onderlinge discriminatie, verdeeldheid in de samenleving, schenden van waarden en normen en negativiteit binnen de samenleving niet op switch off gezet kan worden. Hiervoor zouden wij volgens het staatshoofd moeten nagaan waarom wij hier op aarde zijn. President Santokhi riep dan ook op tot samenwerken voor behoud van de natuur, bescherming van het milieu, de oceaan, bodem en de aarde. Hij meent dat wanneer er van binnenuit verlichting optreedt, wij als mens ook bereid zullen zijn met elkaar samen te werken en op een verantwoorde wijze omgaan met natuur, milieu en bos.

Het staatshoofd toonde zich ermee ingenomen dat Suriname samen met Panama en Bhutan de drie carbonvrije landen in de wereld zijn. Hij voegde eraan toe dat Suriname haar recent ontdekte oliebronnen op milieuvriendelijke wijze gaat ontwikkelen en tegelijkertijd de overstap gaat doen naar groene energie. Het land verkrijgt momenteel extra én op natuurlijke wijze opgewekte energie vanuit de stuwdam. “Wij besparen daardoor geld en bevorderen tegelijkertijd de groene energie die we nodig hebben. Hetzelfde gaan we doen met zonne-energie projecten. Wij zijn al begonnen met de studie wat betreft windenergie,” aldus president Santokhi.