President Santokhi: “Samenleving moet profiteren van duurzaam bosbeleid”

President Santokhi: “Samenleving moet profiteren van duurzaam bosbeleid”

07-03-2022

De Surinaamse samenleving zal volgens president Chandrikapersad Santokhi moeten profiteren van duurzaam bosbeleid. Het land wil samen met andere landen die vergevorderd zijn op dit stuk en het kapitaliseren van hun bos, modaliteiten voor eigen beleid ontwikkelen. Tijdens de 33ste Tussentijdse Caricom Staatshoofdenvergadering in Belize, zijn er met onder meer Costa Rica goede gesprekken hierover gevoerd.

Tijdens een op maandag 7 maart 2022 belegde persconferentie waar werd ingegaan op de resultaten van Surinames deelname aan de meeting in Belize, zei president Chandrikapersad Santokhi dat er binnenkort een missie van deskundigen naar Costa Rica vertrekt. Het is de bedoeling dat zij daar nagaan welke modaliteiten Costa Rica ontwikkeld heeft om zijn bos zodanig te kapitaliseren dat er inkomsten gegenereerd worden. Suriname wil uit haar bos ook inkomsten binnenhalen om de financiële crisis te beheersen, maar ook duurzaam bosbeleid ontwikkelen waarvan de samenleving moet profiteren. Behalve met Costa Rica is er ook overleg geweest met buurland Guyana dat volgens president Santokhi reeds een voorsprong heeft in het kapitaliseren van zijn bos.

President Santokhi merkt op dat de Caribische regio haar bijdrage wil leveren aan mitigatie, maar dat er ook wordt gekeken naar de bijdrage van de wereld wanneer het gaat om adaptatie van maatregelen. Hij meent dat de Caribische regio een evenredig deel moet krijgen wat betreft financiële middelen, om ervoor te zorgen dat ook zij een duurzaam bosbeleid kunnen voeren. De Caribische landen dienen ondersteund te worden in het kapitaliseren van hun bos.