President Santokhi: “Tuchtcolleges zijn instrumenten die de rechtstaat verder moeten waarborgen”

President Santokhi: “Tuchtcolleges zijn instrumenten die de rechtstaat verder moeten waarborgen”

08-04-2022

Bij het Advocaten Tuchtcollege is Harish Monorath beëdigd. Van het Medisch Tuchtcollege hebben Fauzia Henar-Karamatali en Sue-Ann van Sichem de eed afgelegd. Beide tuchtcolleges hebben een toezichthoudende taak, alsook de taak om in geval van geschillen, oplossingen aan te dragen. Het moet de rechtstaat verder gaan versterken door toe te zien op de naleving van wettelijke regelingen.

Het is de taak van het Medisch Tuchtcollege, om toezicht te houden op de handelingen van geneesheren, tandheelkundigen, apothekers en vroedvrouwen. Het Advocaten Tuchtcollege heeft tot taak, het houden van toezicht op handelen van de advocaten, waar zij in strijd zijn met de zorg, die zij als advocaat behoren te betrachten.

Het Medisch Tuchtcollege, is vanaf de jaren 40-50 ingesteld. Het laatste Medisch Tuchtcollege werd ingesteld in 2019. De zittingsduur is 3 jaren, waardoor per 1 januari 2022, dit medisch tuchtcollege moest worden vervangen. Het eerste advocaten tuchtcollege werd ingesteld in 2017. Dit bij beschikking van de minister van Justitie en Politie, per 25 april 2017. De zittingsduur is bij dit college 4 jaren, dat wil zeggen dat de zittingstermijn van het advocaten tuchtcollege, per 25 april is 2021 beëindigd.