President Santokhi vraagt voor bewustwording op Wereld Waterdag

President Santokhi vraagt voor bewustwording op Wereld Waterdag

22-03-2022

“Wij moeten ons ervan bewust worden op een verantwoorde wijze om te gaan met water. Wij moeten weten hoe om te gaan met ons milieu”, zegt president Santokhi. Hij geeft aan hoe belangrijk water is in het dagelijks leven voor een mens. Ook benadrukt hij dat het jammer is dat nog heel veel mensen niet beschikken over schoon en veilig drinkwater. Het staatshoofd is blij dat er studenten zijn die voor deze richting kiezen en zich willen inzetten voor waterbeheersing en watermanagement. Hij geeft aan dat er op deze manier kader ontwikkeling plaatsvindt.

Suriname behoort tot de top 10 kwetsbare landen in de wereld als het gaat om de effecten van klimaatsverandering. De gevolgen hiervan zijn reeds zichtbaar als we kijken naar de hoge waterstanden bij gebieden die steeds onder water lopen. Ook het omgaan met het milieu op een onverantwoorde wijze zorgt voor vervuild water. Denk maar aan het veelvuldig gebruik van kwik en schadelijke stoffen van de goudsector in het binnenland.

President Santokhi zegt dat de bewustwording ons moet dwingen veilig en zuinig om te gaan met water. Er is volgens de president genoeg water aanwezig in de bodem van Suriname. De regeringsleider wil schoon water voor elke Surinamer. Hiervoor zullen er meer investeringen gepleegd moeten worden in deze sector. Middels het plaatsen van moderne technologie en meer waterzuiveringsinstallaties zal de regering schoon drinkwater kunnen garanderen voor eenieder.