Regering wil belangen Chinese gemeenschap behartigen middels werkgroep

Regering wil belangen Chinese gemeenschap behartigen middels werkgroep

25-03-2022

“De veiligheid van de gehele gemeenschap, in het bijzonder de Chinese gemeenschap, is de verantwoordelijkheid van de regering”, zegt president Santokhi. Daarom heeft hij voorgesteld een werkgroep in het leven te roepen die zich bezig zal houden met de inventarisatie van de problemen en knelpunten van de Chinese gemeenschap. Deze problemen zullen in samenwerking met een werkgroep van het Korps Politie Suriname (KPS) worden aangepakt. Voor minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie kunnen problemen het best opgelost worden door te praten. De bewindsman acht het van belang om van gedachten te wisselen wanneer het gaat om het oplossen van problemen.

Omdat Chinese supermarkten gedurende een groot deel van de dag open zijn, is het moeilijk voor de werkende Chinezen om hun documenten in orde te maken. Verder is het zo dat de beschikkingen niet worden opgehaald. Er zijn heel wat tussenschakels die ervoor zorgen dat de context van de communicatie verloren gaat tijdens het proces. De taalbarrière zorgt er namelijk voor dat de communicatie met de Chinezen vertraagd wordt. De werkgroep zou ervoor kunnen zorgen dat het proces vlotter gaat. Er moet eerst een machtiging tot kortverblijf zijn voordat er een verblijfsvergunning uitgegeven kan worden. Wat ook speelt, is dat heel wat bescheiden voor het aanvragen van een verblijfsvergunning onvolledig worden ingediend.