Regering zet deskundig team op monitoren impact invasie Rusland

Regering zet deskundig team op monitoren impact invasie Rusland

07-03-2022

De regering heeft een deskundig team aan het werk gezet om het proces rond de invasie van Rusland in de Oekraïne te monitoren. Dit team zal de regering moeten adviseren over de impact hiervan op Suriname. De regering zal van haar kant nagaan hoe hierop in te spelen. President Chandrikapersad Santokhi die het voorgaande mededeelde tijdens een op maandag 7 maart 2022 belegde persconferentie, zegt dat wordt nagegaan of het team uitgebreid moet worden met deskundigen uit de particuliere sector.

Het staatshoofd bleef onder meer stilstaan bij de olieprijs. Hij spreekt van een zodanige ontwikkeling waarbij er een record aan hoge prijzen genoteerd wordt als gevolg van de oorlog. “Dit gaat zeker nog doorwerken”, aldus president Santokhi, die ook wees op de gevolgen voor de graanindustrie. Terwijl de olieprijs internationaal met ongeveer 40% is gestegen, is de stijging van de graanprijs eveneens 40-60% ten opzichte van de vorige maand. Dit heeft dan ook een behoorlijke impact op alle meelproducten en broodprijzen in Suriname. President Santokhi benadrukt dat de regering geen beleid zal voeren op het gebied van objectsubsidie, omdat zij dit juist moet afbouwen zoals is opgenomen in het Herstelprogramma en het akkoord met het IMF.

Wat de regering wel zal doen, is haar samenleving beschermen door middel van subjectsubsidie. Hij zegt dat het eerdergenoemde team de analyses maakt, terwijl de nodige exercities gepleegd worden door deskundigen. “We kijken uit naar het voorstel zodat we dit kunnen meenemen in ons beleid.” Het staatshoofd wijst erop dat Suriname vanwege de stijging van de wereldmarktprijs voor olie ook in staat moet zijn meer te verdienen uit haar olie. De meerinkomsten zullen moeten worden ingezet voor andere sectoren die door de oorlog onder druk komen te staan.

De situatie in Europa is, aldus president Santokhi, geen ontwikkeling die wij als land graag zouden willen. Ze zijn buiten de invloedsfeer van Suriname en het beleid van de regering. “Het zijn allemaal internationale ontwikkelingen die op ons af komen, op alle landen in de wereld”, benadrukt het staatshoofd. Volgens hem zullen hier de juiste beslissingen genomen moeten worden. Een van deze beslissingen is het waarderen van het eigen product en het voeren van een gecoördineerd beleid.