Akkoord regering en Surinaamse Politiebond (1)

Akkoord regering en Surinaamse Politiebond (1)

Het gemengd team namens het kabinet van de president en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben overeenkomstig de op dinsdag 28 september gemaakte afspraken op vrijdagavond 1 oktober constructief overleg gevoerd. Beide partijen hebben in dit overleg onderkend dat het waarborgen van de nationale veiligheid van Suriname de eerste prioriteit geniet.
Regering lanceert website voor aanvraag domeingronden

Regering lanceert website voor aanvraag domeingronden

Met een klikje op zijn toetsenbord, heeft president Chandrikapersad Santokhi de registratiewebsite voor het aanvragen van domeingrond officieel gelanceerd. Dit gebeurde op vrijdag 1 oktober 2021 op het Presidentieel Paleis in bijzijn van vicepresident Ronnie Brunswijk, firstlady Melissa Santokhi-Seenacherry, minister van Grondbeleid en Bosbeheer Dinotha Vorswijk, DNA-voorzitter Marinus Bee en overige ministers en hooggeplaatste functionarissen.
Akkoord regering en Surinaamse Politiebond

Akkoord regering en Surinaamse Politiebond

Het gemengd team namens het kabinet van de president en de Surinaamse Politiebond (SPB) hebben overeenkomstig de op dinsdag 28 september gemaakte afspraken op vrijdagavond 1 oktober constructief overleg gevoerd. Beide partijen hebben in dit overleg onderkend dat het waarborgen van de nationale veiligheid van Suriname de eerste prioriteit geniet.
Milieubeleid hoog op agenda regering-Santokhi

Milieubeleid hoog op agenda regering-Santokhi

In het begrotingsjaar 2022 zullen de activiteiten gericht op de operationalisering van de Milieu Raamwet worden gecontinueerd. Het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) zal spoedig worden omgezet in een milieuautoriteit met ondersteuning van gespecialiseerde instituten en bevriende naties. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi meegedeeld tijdens zijn jaarrede op vrijdag 1 oktober 2021 in De Nationale Assemblee.
President Santokhi onderbouwt noodzaak Herstelplan

President Santokhi onderbouwt noodzaak Herstelplan

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens de Jaarrede ook stilgestaan bij het Herstelplan 2020-2022, welke samengesteld is na consultatie met diverse stakeholders in de samenleving. “Dat Herstelplan is na goedkeuring door de Nationale Assemblee in juni, leidraad voor het financieel-economisch beleid geworden.
Programma versterking bankwezen opkomst

Programma versterking bankwezen opkomst

In het begrotingsjaar 2022 komt er een programma voor versterking en verbetering van het bankwezen, waarbij de Centrale Bank, een sterkere rol zal spelen in het bevorderen van het geld- en kapitaalverkeer, maar ook in het waarborgen van financiële stabiliteit. “Dit vergt allereerst, dat de Centrale Bank van Suriname zelf haar capaciteit en gezag wederopbouwt, daar is al mee begonnen, in goede samenwerking met het ministerie van Financiën en Planning.
Inflatieverlaging belangrijke uitdaging 2022

Inflatieverlaging belangrijke uitdaging 2022

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat de belangrijkste uitdaging voor 2022, het verlagen van de inflatie is, die in 2020 is uitgekomen op 61% en in 2021, wellicht ook rond hetzelfde percentage uitkomt. “Beteugelen van de importinflatie, blijft een uitdaging, waaronder de prijs van benzine, maar de lokale componenten moeten verder aangepakt worden.”
President Santokhi: “Staatshuishouding onder controle gebracht”

President Santokhi: “Staatshuishouding onder controle gebracht”

“Voorzitter en geachte leden, in het jaar 2021, dat over een paar maanden alweer achter ons ligt, is er veel gebeurd, op financieel-economisch gebied. Wij hebben de staatshuishouding niet alleen goed in kaart gebracht, maar ook onder controle gebracht. De inkomsten en uitgaven van de overheid, worden steeds beter op elkaar afgestemd, waarmee het begrotingstekort een stuk verminderd is”, aldus president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 1 oktober 2021, tijdens het uitspreken van zijn jaarrede in het parlement.
President Santokhi presenteert jaarrede in parlement

President Santokhi presenteert jaarrede in parlement

De president van de Republiek Suriname, Chandrikapersad Santokhi heeft op vrijdag 1 oktober 2021 de jaarrede uitgesproken in De Nationale Assemblée (DNA). Dit is gebeurd in een Buitengewone Openbare Vergadering van het hoogste orgaan van staat. In deze vergadering heeft het staatshoofd de plannen van de regering over het nieuwe dienstjaar uiteengezet.
President Santokhi verricht opening Choi’s Lelydorp

President Santokhi verricht opening Choi’s Lelydorp

Op 29 september 2021 is onder protocol en op gepaste wijze de opening van Choi’s Lelydorp gevierd. De supermarktketen creëert met de nieuwe vestiging werk voor vijftig medewerkers. De bouw van de derde Choi’s supermarkt startte in 2018, maar door onvoorziene omstandigheden en de coronacrisis heeft het opleveren van het gebouw langer geduurd dan voorgenomen. President Chandrikapersad Santokhi was eregast en heeft de aanwezigen toegesproken.
Regering en Politiebond vinden elkaar inzake benoeming commissaris Ramlal

Regering en Politiebond vinden elkaar inzake benoeming commissaris Ramlal

De Surinaamse Politie Bond (SPB) heeft zich samen met een regeringsdelegatie gebogen over brandende politievraagstukken. Er is onder andere gesproken over de rechtspositie en secundaire voorzieningen van de politie. Concreet is naar voren gekomen dat er gewerkt wordt naar een betere communicatie vanuit de regering. Dit zal worden gerealiseerd door een beter overlegstructuur.
Rekenkamer moet midden in de samenleving baken van vertrouwen zijn

Rekenkamer moet midden in de samenleving baken van vertrouwen zijn

De Rekenkamer moet midden in de samenleving staan en een baken van vertrouwen zijn dat er deugdelijk toezicht is op het geld van de samenleving. Zo sprak president Chandrikapersad Santokhi op maandag 27 september bij de beëdiging van de voorzitter, ondervoorzitter en een plaatsvervangend lid van de Rekenkamer van Suriname.
President Santokhi en delegatie terug in Suriname

President Santokhi en delegatie terug in Suriname

De Surinaamse presidentiële delegatie die in de periode van 17 tot en met 24 september naar Mexico en de Verenigde Staten van Amerika is geweest, is zaterdag 25 september in de vroege nachtelijke uren aangekomen in Suriname. President Chandrikapersad Santokhi heeft land en volk in Mexico vertegenwoordigd op de 6e staatshoofden conferentie van de Community of Latin American and Caribbean States (CELAC) en heeft in New York de 76ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken.
Mammoetvlaggen gehesen met het oog op jaarrede

Mammoetvlaggen gehesen met het oog op jaarrede

De Wegenautoriteit Suriname heeft op drie plekken in het land de mammoetvlaggen gehesen. Dit met het oog op de jaarrede van president Chandrikapersad Santokhi. De jaarrede vindt plaats op 1 oktober in het hoogste college van Staat. Tijdens deze vergadering zal president Santokhi een uiteenzetting geven van het te voeren beleid en zullen door de regering de ontwerpbegrotingen voor het dienstjaar 2022 worden aangeboden.
Nieuwe archeologische vondst in Brokopondo

Nieuwe archeologische vondst in Brokopondo

Tijdens werkzaamheden van Rosebel Gold Mines NV (RGM) nabij de Pikin Saramacca-concessie voor het opzetten van een mast is een nieuwe archeologische vindplaats ontdekt. RGM Saramacca, Project Supervisor, Steve Chin A Foeng, zag tijdens het verplaatsen van de grond een gepolijste stenen bijl en heeft hierop de werkzaamheden gestaakt.