Investment Approval & Appeal Board in voorbereiding

Investment Approval & Appeal Board in voorbereiding

De regering zal het beleid om investeringen aan te trekken voortzetten in het nieuwe regeerjaar. In dat kader is er, naast het Directoraat Foreign Direct Investment (FDI) van het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (BIBIS), op het Kabinet van de President, de instelling van een Investment Approval & Appeal Board in voorbereiding.
Onderwijs krijgt bijzondere aandacht in het nieuwe jaar

Onderwijs krijgt bijzondere aandacht in het nieuwe jaar

‘’In het nieuwe jaar krijgt het onderwijs bijzondere aandacht, met name het beroepsgericht onderwijs’’. Zo benadrukte president Chandrikapersad Santokhi bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) op donderdag 11 november 2021. De aandacht voor het beroepsgericht onderwijs moet worden gezien in het kader het ontwikkelen van local content. De ontwikkelingsvisie van de regering moet middels het uitvoeren van projecten resulteren in het verwezenlijken van de vastgestelde doelen voor het onderwijs.
Invullen instituten belast met aanpak corruptie blijft uitdaging

Invullen instituten belast met aanpak corruptie blijft uitdaging

Het blijf voor de regering een uitdaging om ervaren personen te vinden voor belangrijke instituten belast met de aanpak van corruptie. Tijdens zijn toespraak in het parlement bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen zei president Chandrikapersad Santokhi dat in het afgelopen regeerjaar de instituten, die belast zijn met het aanpakken van corruptie zijn versterkt.
Leiding SLM en Luchthaven Beheer informeert president Santokhi over lease Airbus A330

Leiding SLM en Luchthaven Beheer informeert president Santokhi over lease Airbus A330

“Als alles goed loopt wil de SLM begin februari 2022 starten met haar eigen A330 vliegtuig op de Mid -Atlantische route”, dit deelde Leo Brunswijk, een van de commissarissen van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) mee na een meeting met president Chandrikapersad Santokhi op vrijdag 12 november 2021.
Nederland doneert medische hulpmiddelen aan Suriname

Nederland doneert medische hulpmiddelen aan Suriname

Ambassadeur Henk van der Zwan heeft namens het Koninkrijk der Nederlanden symbolisch een partij medische hulpmiddelen overhandigd aan president Chandrikapersad Santokhi. Dit vond plaats op vrijdag 12 november 2021 op het presidentieel paleis.
Regering presenteert beoogde sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

Regering presenteert beoogde sociaal-maatschappelijke ontwikkeling

De regering heeft tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) van donderdag 11 november 2021 haar visie met betrekking tot de beoogde sociaal-maatschappelijke ontwikkeling gepresenteerd. Deze visie is in het Meerjaren Ontwikkelingsplan 2022-2026 (MOP) vervat en geeft in grote lijnen de richting, prioriteiten en uitvoering voor de groei- en moderniseringsfase weer.
Suriname en VN herbevestigen duurzame samenwerking

Suriname en VN herbevestigen duurzame samenwerking

In Suriname vertoeft momenteel de Resident Coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor Suriname, Marina Walter. Zij heeft op woensdag 10 november 2021 haar opwachting gemaakt bij president Chandrikapersad Santokhi. Het onderhoud met het Surinaamse staatshoofd was een beleefdheidsbezoek waarbij de duurzame relatie tussen Suriname en de VN herbevestigd werd.
Overheidscommunicatie via particuliere mediahuizen

Overheidscommunicatie via particuliere mediahuizen

Vanaf de overdracht van de regering in 2020 heeft zij diverse beloftes gedaan. Transparant en eenduidig beleid is ook beloofd, alsook heldere telecommunicatie. Bij het aantreden van deze regering heeft zij een openstaande schuld van meer dan SRD 4.000.000,= voor diverse uitzendingen aangetroffen.
Anticiperend op 5e golf; vaccinatiecampagne naar hoger tempo

Anticiperend op 5e golf; vaccinatiecampagne naar hoger tempo

Anticiperend op een mogelijke vijfde golf in ons land, zal de Covid-19-vaccinatiecampagne naar een hoger tempo gebracht worden. Tijdens de Covid-19-persconferentie op donderdag 11 november 2021 heeft Javier Asin, coördinator van het Nationaal Coördinatie Team (NCT), aangegeven dat de vaccinatiegraad wereldwijd nog te laag is. In Europa zijn er momenteel recordbesmettingen dan ooit tevoren. Het virus muteert steeds in een agressieve variant en vermeerdert zich ook snel. “Daarom moet de mens zich vaccineren en we moeten anderen motiveren om dat ook te doen.”
Voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie roept op tot solidariteit voor vaccineren

Voorzitter Stuurgroep Covid Communicatie roept op tot solidariteit voor vaccineren

Soenita Nannan Panday-Gopisingh, medisch directeur van het ‘s Lands Hospitaal tevens voorzitter van de Stuurgroep Covid Communicatie, roept de samenleving op tot solidariteit wanneer het gaat om de wil om te vaccineren. Tijdens de Covid-19-persconferentie heeft zij aan de hand van statistieken laten zien dat er in verschillende aspecten van Covid-19 in Suriname een dalende trend is.
Maximaal profiteren van opbrengsten gas en olie vereist deugdelijke planning

Maximaal profiteren van opbrengsten gas en olie vereist deugdelijke planning

Het maximaal kunnen profiteren van de meeropbrengsten uit de op handen zijnde exploitatie van olie- en gasbronnen offshore, vereist volgens president Chandrikapersad Santokhi een deugdelijke planning. Dit zei het staatshoofd op maandag 8 november 2021 in zijn toespraak tot het parlement bij de aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen. De deugdelijke planning is vereist voor zowel de korte, middellange als langere termijn.
President Santokhi: “Voor 2022 bijzonder veel op agenda met betrekking tot beleid”

President Santokhi: “Voor 2022 bijzonder veel op agenda met betrekking tot beleid”

Voor het jaar 2022 staat er volgens president Chandrikapersad Santokhi op het gebied van beleid bijzonder veel op de agenda. Zo liet het staatshoofd op donderdag 11 november 2021 bij aanvang van de Algemene Politieke Beschouwingen weten aan het parlement. “Uitgangspunt daarbij is”, aldus de regeringsleider “naast de ingediende begroting, het reeds door het college goedgekeurd Herstelplan”.
Begroting 2022 gestoeld op gezonde balans, realisme en toekomstperspectief

Begroting 2022 gestoeld op gezonde balans, realisme en toekomstperspectief

Het afgelopen jaar is geen gemakkelijke, maar wel een vruchtbaar jaar geweest. Zo blikte president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november 2021 terug in zijn betoog bij de voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in het parlement. Het staatshoofd spreekt van een vruchtbaar jaar, in die zin dat de regering door de genomen maatregelen om de economie weer gezond te maken, een begroting heeft kunnen presenteren die gestoeld is op een gezonde balans. “Een begroting die gebaseerd is op realisme, geïnspireerd op toekomstperspectief, en als doel heeft ons land en het gehele Surinaamse volk, in het bijzonder de sociaal-zwakkeren, in versneld tempo tot ontwikkeling te brengen,” aldus de president.
Omlaag brengen inflatie belangrijkste uitdaging regering in 2022

Omlaag brengen inflatie belangrijkste uitdaging regering in 2022

Het omlaag brengen van de importinflatie is een van belangrijkste uitdagingen van de regering in het nieuwe jaar. Dit zei president Chandrikapersad Santokhi op donderdag 11 november 2021 bij voortzetting van de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. Het staatshoofd, dat bleef stilstaan bij het Financieel-Economisch Jaarplan, merkte ook op dat de monetaire financiering beëindigd is.
Ambassadeurs Oostenrijk, Vietnam, Angola en Servië maken opwachting bij president Santokhi

Ambassadeurs Oostenrijk, Vietnam, Angola en Servië maken opwachting bij president Santokhi

De ambassadeurs van Turkije, Namibië, Colombia en de Dominicaanse Republiek hebben op maandag 8 november 2021 hun geloofsbrieven aan president Chandrikapersad Santokhi aangeboden. In navolging van dit viertal hebben op dinsdag 9 november 2021 ook de diplomaten van Oostenrijk, Vietnam, Angola en Servië op het presidentieel paleis hun opwachting gemaakt bij het staatshoofd.