Regering voorstander van participatie vakbonden in raden

Regering voorstander van participatie vakbonden in raden

De regering is er voorstander van dat vakbonden participeren in raden van commissarissen en/of raden van besturen. Hierover zijn er al afspraken gemaakt met verschillende vakbonden. President Chandrikapersad Santokhi erkende op donderdag 8 oktober 2020 tijdens de regeringspersconferentie dat niet alle statuten van bedrijven in deze mogelijkheid voorzien.
President Santokhi: “Districtsbezoeken laten lijden en hoop zien”

President Santokhi: “Districtsbezoeken laten lijden en hoop zien”

De bezoeken die president Chandrikapersad Santokhi en zijn regeerteam bezig zijn af te leggen aan de verschillende districten laten volgens het staatshoofd zowel het lijden vanwege de crisis en de recente herstelmaatregelen alsook vertrouwen en hoop dat het goed komt, zien. Het staatshoofd heeft geconstateerd dat de samenleving de pijn voelt van de crisis waarin ons land is komen te verkeren, maar ook de pijn van de door de regering getroffen maatregelen om uit deze crisis te geraken.
Oppenheimer-leningen prioriteit in herschikken schulden

Oppenheimer-leningen prioriteit in herschikken schulden

De twee door de vorige regering genomen leningen bij het Oppenheimer Fund genieten prioriteit als het gaat om het herschikken en/of herstructureren van de schulden van Suriname. De twee schulden van 550 miljoen US-dollar en 125 miljoen US-dollar drukken volgens president Chandrikapersad Santokhi zwaar op de begroting en het leven van de samenleving.
Salarissen en Oppenheimer-lening blijven grote uitdaging

Salarissen en Oppenheimer-lening blijven grote uitdaging

Niet alleen het maandelijks uitbetalen van de ambtenarensalarissen, maar ook het voor eind deze maand betalen van de rente uit de Oppenheimer 1-lening vormt een grote uitdaging voor de regering. “Het is zwaar voor de regering én de samenleving”, zegt president Chandrikapersad Santokhi tijdens de regeringspersconferentie op donderdag 8 oktober 2020.
Regering wil gedegen overleg vóór uitvoeren pakket van maatregelen

Regering wil gedegen overleg vóór uitvoeren pakket van maatregelen

De regering is voorstander van een gedegen overleg alvorens zij overgaat tot het uitvoeren van het pakket aan maatregelen om Suriname financieel economisch weer op spoor te krijgen. President Chandrikapersad Santokhi begrijpt dat de samenleving haast heeft om uit de crisis te komen, maar benadrukt dat overleg veel tijd kost.
Frans internationaal adviesbureau staat regering-Santokhi bij

Frans internationaal adviesbureau staat regering-Santokhi bij

De regering-Santokhi is een samenwerking aangegaan met het gerenommeerd internationaal Frans adviesbureau Lazard. Dit bureau zal de regering met advies bijstaan als het gaat om het herschikken danwel her structuren van de schulden van Suriname en haar ondersteunen bij de onderhandeling met het Internationaal Monetaire Fonds (IMF), de Wereldbank en andere internationale instituten.
President Santokhi belooft Coronie tal van ontwikkelingsprojecten

President Santokhi belooft Coronie tal van ontwikkelingsprojecten

President Chandrikapersad Santokhi heeft de gemeenschap van Coronie belooft dat zijn regering zich zal inzetten voor de bevordering van steeds meer ontwikkelingsprojecten. De president is onder andere ingegaan op de uitbreiding van het markoesaproject in Coronie.
President Santokhi belooft oplossing boedelvraagstuk

President Santokhi belooft oplossing boedelvraagstuk

President Chandrikapersad Santokhi heeft in Coronie beloofd een oplossing te brengen in het boedelvraagstuk. “In 2010 heb ik elf boeken geschreven om een oplossing te brengen in het boedelvraagstuk.
Regering wil van FAI meer dan bacovenbedrijf alleen

Regering wil van FAI meer dan bacovenbedrijf alleen

De regering gaat bacovenbedrijf FAI niet in de steek laten. Zij bekijkt serieus de mogelijkheden om het bedrijf een doorstart te laten maken. Tegelijkertijd is het de bedoeling om FAI tot een anderssoortig en modern bedrijf te maken: een bedrijf dat niet bacoven alleen verbouwt, maar ook eindproducten levert en exporteert.
Nickerie, Coronie en Saramacca moeten agrarisch productiegebied worden

Nickerie, Coronie en Saramacca moeten agrarisch productiegebied worden

De regering wil de districten Nickerie, Coronie en Saramacca koppelen om een agrarisch productiegebied te zijn, een waar de productie met behulp van de moderne technologie op gang wordt gebracht. Volgens president Chandrikapersad Santokhi gaat het dan niet alleen om rijst, maar om alle soorten van agrarische producten, ook door middel van kassenteelt.
President garandeert brug over Corantijnrivier nog deze regeerperiode

President garandeert brug over Corantijnrivier nog deze regeerperiode

De brug over de Corantijnrivier komt deze regeerperiode nog. Zo verzekerde president Chandrikapersad Santokhi zijn gehoor tijdens het bezoek dat hij samen met vicepresident Ronnie Brunswijk en een deel van het ministersteam aan Nickerie heeft afgelegd op zaterdag 3 oktober 2020.
President Santokhi en delegatie bezoeken Saramacca

President Santokhi en delegatie bezoeken Saramacca

President Chandrikapersad Santokhi heeft aan het hoofd van een regeringsdelegatie, een bezoek gebracht aan het district Saramacca. Het staatshoofd was ingenomen met de wijze waarop hij en de regering zijn verwelkomd.
President Santokhi: “60 jaar Shri Vishnuschool geweldige prestatie”

President Santokhi: “60 jaar Shri Vishnuschool geweldige prestatie”

De Shri Vishnu muloschool bestaat deze maand 60 jaar. Een heuglijk feit waarmee de onderwijsinstelling op donderdag 1 oktober 2020 door president Chandrikapersad Santokhi werd gefeliciteerd. Het staatshoofd deed de school aan als onderdeel van de schoolbezoeken die hij samen met onderwijsminister Marie Levens aflegde bij de start van het nieuwe schooljaar.
First lady herdenkt 151ste geboortedag Mahatma Gandhi

First lady herdenkt 151ste geboortedag Mahatma Gandhi

“Een leider die de karakteristieken beschikte van een exceptioneel mens. Een voorvechter van onder andere gelijke rechten, mensenrechten, wet en recht, geweldsloosheid en democratie.” Dit zei first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bij de hulde die op 2 oktober 2020 is gebracht bij het monument van Mahatma Gandhi, grondlegger van de onafhankelijkheid van India.
President Santokhi neemt kabinetsgebouw in gebruik

President Santokhi neemt kabinetsgebouw in gebruik

President Chandrikapersad Santokhi heeft het recent gerenoveerde kabinetsgebouw van de president in gebruik genomen. Dit heeft zich voltrokken op 1 oktober 2020. De president en first lady Mellisa Santokhi- Seenacherry werden met militaire eer en door personeelsleden verwelkomd in zijn nieuwe werkruimte bij het kabinet van de president.