Hoog tempo regering zorgt voor onbegrip

Hoog tempo regering zorgt voor onbegrip

Het tempo van de regering is hoog en dat zorgt volgens president Chandrikapersad Santokhi misschien voor onbegrip. Hij staatshoofd zegt in zijn Jaarrede, vandaag 29 september 2020. Dat de regering daarom extra aandacht zal besteden om goed in dialoog te blijven met de samenleving.
Upgrading reguliere gezondheidszorg geniet prioriteit

Upgrading reguliere gezondheidszorg geniet prioriteit

Naast de aanpak van Covid-19 is de upgrading van de reguliere gezondheidszorg een topprioriteit. In dit kader is een herstructurering van de gezondheidszorg noodzakelijk, met speciale aandacht voor een aantal zaken.
Kwaliteit onderwijs binnenland wordt aangepakt

Kwaliteit onderwijs binnenland wordt aangepakt

De regering onder leiding van president Chandrikapersad Santokhi gaat zich in het begrotingsjaar 2021 inzetten voor de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs in het binnenland. “De kwaliteit van het voornamelijk lager onderwijs, in het binnenland, laat al vele jaren te wensen over. Essentieel daarbij is de kwaliteit van het onderwijzend personeel”, dit heeft president Santokhi benadrukt.

Regering Santokhi-Brunswijk kiest voor gericht onderwijs

De regering Santokhi-Brunswijk heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. In bredere zin zal ons onderwijs zich hervormen om meer gericht onderwijs te geven, die de kans op een baan vergroten. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi meegedeeld op 29 september 2020, bij zijn jaarrede, tijdens de buitengewone openbare vergadering van De Nationale Assemblee.
Regering gaat voor beschikbaar stellen woonkavels

Regering gaat voor beschikbaar stellen woonkavels

De regering gaat zich binnen het huisvestingsbeleid in het begrotingsjaar 2021 meer focussen op het beschikbaar stellen van woonkavels. De overheid zal zich niet meer richten op de uitvoering van woningbouwprojecten. “Burgers – jong en oud – weten het beste wat bij hun situatie past.” Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi kenbaar gemaakt op 29 september 2020, bij de presentatie van zijn jaarrede, tijdens de buitengewone openbare vergadering van het parlement, op het Onafhankelijkheidsplein.
SRD 710 miljoen op jaarbasis voor zwaksten in samenleving

SRD 710 miljoen op jaarbasis voor zwaksten in samenleving

De regering gaat niet voorbij aan de noden van het volk. Vooral de allerzwaksten zullen de nodige steun krijgen in deze periode van de economische crisis waarmee Suriname te kampen heeft. Op jaarbasis hebben we daar ruim 710 miljoen SRD voor uitgetrokken, ik zeg het nog maar eens, ruim 710 miljoen SRD.  Ongeveer 210 miljoen SRD meer dan voorzien.
President Santokhi bedankt samenleving voor dalende COVID-19 besmettingen

President Santokhi bedankt samenleving voor dalende COVID-19 besmettingen

“Wij hebben ons als natie ingezet om het tij te doen keren. Dankzij de effectieve maatregelen en de handhaving daarop, is het aantal besmettingen enorm gedaald. De bezettingsgraad in de ziekenhuizen en de intensive care vertoont eveneens een sterke daling. Met genoegen zeg ik dus ook deze keer dank, aan elke Surinamer die zich nationalistisch heeft opgesteld. Met uw gedrag zorgt u ervoor dat er steeds betere tijden komen”, aldus president Santokhi tijdens zijn COVID-19 statement van 27 september 2020.
Implementatie en controle COVID-19 protocollen in volle gang

Implementatie en controle COVID-19 protocollen in volle gang

De afgelopen 2 weken stonden in het licht van implementatie van protocollen voor de diverse sectoren. Er is strikt toezicht op handhaving van deze protocollen. Controle vindt dagelijks plaats. Tot nog toe is geen enkele onderneming in de positie gekomen om direct te sluiten. Maar de nodige aanmaningen worden wel gegeven. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi aangegeven tijdens zijn COVID-19 statement op 27 september 2020.
“U en ik zijn het antwoord op COVID-19”

“U en ik zijn het antwoord op COVID-19”

President Chandrikapersad Santokhi condoleert mede namens de regering elke burger die een naaste heeft verloren aan COVID-19. “Vanaf maart 2020 is het leven in Suriname drastisch veranderd. De maatregelen die de regering treft zijn dus steeds dringend en dwingend van belang”, aldus het staatshoofd tijdens zijn COVID-19 toespraak op 27 september 2020.
President Santokhi: “Kans op nieuwe COVID-19 golf reëel aanwezig”

President Santokhi: “Kans op nieuwe COVID-19 golf reëel aanwezig”

President Chandrikapersad Santokhi zegt dat de regering naast het beheersen van de COVID-19 pandemie in Suriname, ook andere gebeurtenissen in het binnen en buitenland op de voet volgt. “Wij zien onder andere de trend in Europa, met name Nederland. Terwijl wij hier in Suriname een stabiele situatie ervaren, maken vele landen in Europa momenteel een stijging van COVID-infecties mee. Wij blijven de uitkomst nauwlettend volgen”, aldus president Santokhi tijdens zijn COVID-19 toespraak op 27 september 2020.
President Santokhi versoepelt uitgangsverbod

President Santokhi versoepelt uitgangsverbod

President Chandrikapersad Santokhi heeft aangegeven dat het uitgangsverbod met ingang van 28 September tot en met zondag 11 Oktober zal worden versoepeld. Het Uitgaansverbod is ingesteld van 21:00 uur in avond tot 05:00 in de ochtend. Deze aanpassing is mede tegen de achtergrond van de heropstart van de middag en avondscholen.
Regering wil normalisatie vliegverkeer Suriname-Nederland

Regering wil normalisatie vliegverkeer Suriname-Nederland

De regering streeft naar normalisatie van het vliegverkeer tussen Nederland en Suriname. “De vluchten krijgen in stede van repatriatie een commercieel karakter. Betrokkenen kunnen hun tickets rechtstreeks bij de luchtvaartmaatschappijen aanschaffen. Het overleggen van een negatieve COVID-19 test voor het instappen en 10 dagen quarantaine – in een door de overheid aan te wijzen faciliteit en op eigen kosten – zijn verplicht”, zegt president Chandrikapersad Santokhi in zijn COVID-19 statement uitgesproken op 27 september 2020.
President Santokhi installeert commissie Grondzaken

President Santokhi installeert commissie Grondzaken

President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. De commissie Grondconversie en herziening grondbeleid is benoemd op 26 september 2020 voor een periode van 6 maanden. Belangrijke zaken waarover de commissie zich zal buigen zijn grondconversie en het integraal evalueren van het grondbeleid.
President Santokhi installeert commissie valutawet

President Santokhi installeert commissie valutawet

President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Deze presidentiële commissie zal zich bezighouden met de evaluatie van de valutawet, welke is goedgekeurd in het parlement op 23 maart 2020. De president heeft de commissie geïnstalleerd op 26 september 2020 voor een periode van 3 maanden.
Sheikh-Alibaks Samseerali geeft leiding aan nieuw OKB

Sheikh-Alibaks Samseerali geeft leiding aan nieuw OKB

Sheikh-Alibaks Samseerali geeft leiding aan het nieuwe Onafhankelijk Kiesbureau (OKB). Hij is op vrijdag 25 september bij de installatie van dit orgaan samen met de plaatsvervangende voorzitter, leden en plaatsvervangende leden door president Chandrikapersad beëdigd. Het staatshoofd legde bij deze gelegenheid de nadruk op de taak van het bureau als bewaker van de integriteit van de democratie alsook de integriteit van het verkiezingsproces.