Beleid president Santokhi tegen illegale drugs resulteert in onderschepping grote hoeveelheid cocaïne

Beleid president Santokhi tegen illegale drugs resulteert in onderschepping grote hoeveelheid cocaïne

Na gedegen nationale en internationale voorbereiding is heden een actie uitgevoerd door een gemengde eenheid bestaande uit o.a. Surinaamse inlichtingen en veiligheidsdiensten in samenwerking met de politie. Deze actie heeft er in geresulteerd dat een grote hoeveelheid cocaïne in beslag is genomen.
Landelijk voedselpakkettenproject verloopt vlot

Landelijk voedselpakkettenproject verloopt vlot

Het landelijke pakkettenproject van de overheid, dat zondag de tweede dag is ingegaan, verloopt tot nu toe heel vlot. Op twee locaties In Nieuw-Nickerie hebben militairen voedselpakketten ingeladen voor transport naar Apoera en Wageningen. Voor Apoera gaat het om 700 stuks die per ponton vervoerd zullen worden, terwijl er voor Wageningen 750 pakketten werden klaargelegd in een militaire truck.
Regering start landelijk distributie voedselpakketten project in Coronie

Regering start landelijk distributie voedselpakketten project in Coronie

De regering heeft op zaterdag 12 juni 2021 het landelijke voedselpakketten project gelanceerd in het district Coronie. De pakketten worden verstrekt aan burgers die op de een of ander manier getroffen zijn door wateroverlast en/of de COVID-19 pandemie. Het gaat om personen die als gevolg van de situatie moeite hebben om in hun directe behoefte te voorzien.
President Santokhi wil structurele oplossingen wateroverlast

President Santokhi wil structurele oplossingen wateroverlast

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens zijn bezoek aan Henar, in het district Nickerie, aangegeven dat er structurele oplossingen nodig zijn voor het vraagstuk van wateroverlast. Het staatshoofd heeft zich op 11 juni 2021 georiënteerd in het gebied La Beni, te Henar, dat getroffen is door wateroverlast.
President Santokhi oriënteert situatie dambreuk Henar

President Santokhi oriënteert situatie dambreuk Henar

President Chandrikapersad Santokhi begeeft zich richting het district Nickerie, om zich te oriënteren in het La Beni gebied, te Henar in het rijstdistrict. Het gebied dat bestaat uit veelal rijst arealen en een oppervlakte van enkele tienduizenden hectare beslaat, kampt al ruim een week met wateroverlast. Het ligt in de planning dat het staatshoofd op 11 juni 2021, in de vroege middag het gebied zal aandoen.
President Santokhi presenteert verlichtende maatregelen voor het volk

President Santokhi presenteert verlichtende maatregelen voor het volk

President Chandrikapersad Santokhi heeft tijdens een regeringspersconferentie een aantal verlichtende maatregelen gepresenteerd aan het volk. Het doel van deze maatregelen is om verlichting te brengen in het beschikbare budget van de samenleving dat zwaar door de economische crisis is getroffen.
Nieuwe EBS- en SWM-tarieven bekend

Nieuwe EBS- en SWM-tarieven bekend

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen heeft op basis van de aangekondigde sociale maatregelen van de regering,  tijdens een regeringspersconferentie  in de Congreshal op 9 juni 2021 ,de nieuwe tarieven gepresenteerd van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) en de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).
Regering spreekt vakbonden omtrent overbruggingsmaatregelen

Regering spreekt vakbonden omtrent overbruggingsmaatregelen

De regering beschouwt werknemers en in deze hun vertegenwoordigers als belangrijke en essentiële partners, op het traject van gezondmaking van de economische situatie. Het ingezet hersteltraject is van crisisbeheersing naar stabiliteit en herstel en dan naar groei. Dit past bij de gedachte van inclusiviteit en betrokkenheid welke de signatuur is van deze regering.
Geen schaarste aan rijst als gevolg van wateroverlast

Geen schaarste aan rijst als gevolg van wateroverlast

Hoewel rijstboeren ongeveer 1100 hectaren rijst niet hebben kunnen afoogsten als gevolg van wateroverlast, zal er geen schaarste ontstaan. Dit verzekerde president Chandrikapersad Santokhi in zijn toespraak tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen dinsdag in De Nationale Assemblee. “Ik ontzenuw verschillende ‘fake news’ berichten in de samenleving dat er een tekort zal zijn aan rijst. Er is voldoende rijst en we hoeven niet te vrezen voor schaarste”, zei het staatshoofd.
Wetten ter aantrekken investeerders moeten worden herzien

Wetten ter aantrekken investeerders moeten worden herzien

Verschillende wetten die nodig zijn voor een sterk investeringsklimaat en daarmee het aantrekken van investeerders ook mogelijk maken, zullen noodzakelijkerwijs moeten worden herzien. Suriname zal om de economie te herstellen niet alleen haar schulden moeten herstructureren, maar ook de nationale productie moeten aanjagen. Daarvoor is het volgens president Chandrikapersad Santokhi noodzakelijk dat er nieuwe investeringen komen.
Maatregelen worden in juiste volgorde en integraal uitgevoerd

Maatregelen worden in juiste volgorde en integraal uitgevoerd

Alle maatregelen om Suriname weer financieel-economisch sterk te maken, worden in de juiste volgorde uitgevoerd, waarbij vooral wordt gekeken naar de integraliteit. Deze maatregelen omvatten de inkomensverhogende en uitgaven verminderende besluiten en het sociaal pakket.
Economie moet hervormd worden naar een van productie

Economie moet hervormd worden naar een van productie

De Surinaamse economie moet hervormd worden naar een productie-economie. Er is geld nodig om de ondernemers te ondersteunen. Om hierin te voorzien zullen het Agrarisch Kredietfonds en het Klein en Middelgrote Ondernemersfonds (het KMO-fonds) weer worden ingesteld.
Geen verhogingen voor regerings- en parlementsleden

Geen verhogingen voor regerings- en parlementsleden

De president, vicepresident, ministers, adviseurs en leden van het parlement zullen geen verhogingen krijgen. Dit heeft president Chandrikapersad Santokhi benadrukt in zijn toespraak tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen in het parlement. In het kader van het door de regering uit te voeren sociaal pakket gaf het staatshoofd aan van welke groepen de salarissen zullen worden verhoogd.
Regering aan tafel met vakbonden voor sociaal akkoord herstelplan

Regering aan tafel met vakbonden voor sociaal akkoord herstelplan

President Chandrikapersad Santokhi, zal aanstaande woensdag aan tafel gaan met de vakbonden om te komen tot een sociaal akkoord voor het herstelplan. Sinds haar aantreden is de regering in gesprek met de vakbonden om hun inzichten mee te nemen in het herstelplan. Ook zal zoveel mogelijk hun inzichten meegenomen worden met betrekking tot het pakket van maatregelen, welke moet gaan leiden tot een sociaal akkoord, zodat ook de vakbonden zich zoveel mogelijk kunnen terugvinden in het herstelprogramma.
President legt belang IMF overeenkomst uit

President legt belang IMF overeenkomst uit

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) heeft president Chandrikapersad Santokhi het belang van de lening bij het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) voor Suriname uitgelegd. Deze overeenkomst met het IMF is belangrijk om een aantal redenen: in de eerste plaats natuurlijk de financiële ondersteuning van het IMF dat bestemd is voor het uitvoeren van het herstelprogramma. Deze ondersteuning zal 690 miljoen Amerikaanse dollar bedragen.